9.3 C
Zvornik
19. април 2024.

Održana 27. sjednica Skupštine grada

Na 27. sjednici gradske Skupštine usvojena je Informacija o kapitalnim infrastrukturnim projektima u gradu Zvorniku o čemu je, uz video prezentaciju, govorio gradonačelnik Bojan Ivanović.

„Veliki projekti su pred nama, tu prije svega mislim na gradnju vodovoda Zapad koji će obuhvatiti devet mjesnih zajednica sa 1794 domaćinstva i Lokanj-Pilica, faza 2, sa 538 korisnika. Potom lokalni put Zvornik-Šćemlija-Oraovac čime ćemo doprineti smanjenju gužvi u Karakaju, naročito tokom saobraćajnih špiceva. Taj projekat još više dobija na značaju s obzirom da smo prije nekoliko dana na sastanku sa ministrom saobraćaja i veza više-manje utvrdili trasu brze ceste, tako da će petlja biti u Oraovcu, što znači da će stanovnicima grada trebati 4-5 minuta da se uključe u brzu cestu. Takođe, bitan projekta je izgradnja Srednje umjetničke škole. Naime, sprovedena je ankete u Osnovnoj muzičkoj školi koja je pokazala da je veliki broj djece i roditelja zainteresovan da nastave muzičko školovanje. Površina će biti oko 400 kvadrata, a gradiće se na postojećoj Osnovnoj muzičkoj školi. Još jedan bitan projekat je izgradnja parkirališta. Kapacitet javnih parkirališta prije uvođenja sistema naplata bio je 1248 parking mjesta. Grad Zvornik je tokom prošle godine priveo namjeni novih 272 parking mjesta u različitim dijelovima grada, što je ukupno 1520. U ovoj godini, za sada je planirana izgradnja novih 128 mjesta. I danas usvajate neke odluke da bismo realizovali ovaj plan – rekao je gradonačelnik koji je podsjetio da su odbornici u prethodnom periodu dali podršku ovim projektima.

On je iznio podatke da se dnevno u prosjeku uplati 1098 satnih karti, kao i 200 dnevnih, što je pokazatelj da najmanje 600-700 vozila dnevno dođe u grad.

Gradonačelnik je istakao da je kupljen prostor na lokaciji između B2, B3 i Ribarske ulice, te da je tu planirana izgradnja garaže. Grad će u skladu sa svojim učešćem imati određeni broj parking mjesta.

Odbornici su i danas usvojili tri odluke koje se odnose na proširivanje parking prostora i to odluke o kupovini nepokretnosti označene kao kp.br. 358 KO Zvornik i kp.br. 271 KO Zvornik, kao i o uklanjanju objekata u gradu radi izgradnje parking prostora i uređenja saobraćajnih površina. Radi se o kupovini dvije parcele ispod zgrada B16, 17 i 18, kako bi se kompletiralo vlasništvo i izgradilo 70 novih parking mjesta, kao i dječije igralište.

Na sjednici je donesena i Odluka o raspodjeli sredstava iz budžeta grada Zvornika za finansiranje/sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2024. godini. Na javni poziv prijavilo se oko 50 klubova i udruženja. U skladu sa budžetom na ovu namjenu planirano je 800.000 KM, što je identičan iznos kao i prethodne godine. Osnovni kriterijumi za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama i udruženjima su sistem takmičenja klubova i rang takmičenja, broj sportista, tradicija i uspjesi klubova, kao i vrste troškova koji u sistemu takmičenja sportski klub mora finansirati.

Odbornici su dali saglasnost na Sporazum o pristupanju dugu sa „GAS-RES“ Banja Luka, a u vezi realizacije Ugovora o isporukama prirodnog gasa u 2024. godini koji su potpisali DOO “GAS-RES” i AD “Zvornik-stan”.

Odbornici su prihvatili i Odluku o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području grada Zvornika kojom se ”Gradsko groblje u Karakaju daje na privremeno upravljanje i održavanje AD ”Vodovod i komunalije” Zvornik na period od dvije godine, jer je period na koji je bilo dato istekao.

Usvojen je i Izvještaj o stanju u poljoprivredi na području grada u 2023. godini sa prijedlogom mjera za razvoj iste. Između ostalog navedeno je da je pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na novčani podsticaj iz gradskog budžeta podnijelo 506 poljoprivrednih proizvođača kojima je odobren ukupan novčani iznos od 387.833 KM. Ovaj broj zahtjeva je rekordan za grad Zvornik te se može zaključiti da je prošla godina bila jedna od značajnih godina u pogledu interesovanja poljoprivrednih proizvođača za podsticajne mjere Gradske uprave Zvornik. U 2023. godini uvedena je još jedna podsticajna mjera, a to je besplatna hemijska analiza zemljišta, koja ostaje na snazi i u ovoj godini.

Na sjednici je usvojen i Akcioni plan mjera za uklanjanje nedostataka utvrđenih po izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Zvornika za period januar-decembar 2022. godine.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika, radi usklađivanje sa važećim zakonskim propisima.

Odbornici su na lični zahtjev razriješili v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti LJiljanu Toholj i za v.d. načelnika ovog odjeljenja imenovali Biljanu Milić, dosadašnjeg šefa Odsjeka za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju grada Zvornika. Zbog okončanja postupka javne konkurencije razriješena je v.d. direktora Dječijeg vrtića „Naša radost“ Maja Soro, koja je imenovana za direktora ove ustanove. Sa mjesta člana Upravnog odbora vrtića Naše radosti na lični zahtjev razriješena je Ruža Gajić.

Na sjednici su usvojene i odluke o korištenju namjenskih sredstava od vodnih naknada i o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2024. godini, kao i planovi utroška sredstava od koncesionih naknada, korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma i Plan korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornika za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2024. godinu. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu, Izvještaj Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2023. godinu, kao i Odluka o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korištenje i upravljanje AD „Zvornik stan“, te Odluka o prodaji nepokretnosti označene kao kp.br. 1066/2 KO Zvornik Grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele, takođe su usvojeni na današnjoj sjednici Skupštine grada Zvornika.

POVEZANO

ISTAKNUTO

IZBOR UREDNIKA

Pratite nas

25,923FanovaLajkuj
1,112PratilacaZaprati
955PratilacaZaprati
1,123PretplatniciPretplatite se