naslovnaVIJESTIZvornik

Ponedeljak neradni dan

ZVORNIK – U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske ponedeljak, 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, je republički praznik i neradni  dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Ovim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.

Prema gradskoj Odluci o radnom vremenu u dane Republičkih praznika dužni su da rade zdravstvene ustanove, apoteke i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika, preduzeća za održavanje puteva i vatrogasna jedinica.

U ovim preduzećima, ustanovama i organizacijama u dane republičkih praznika obavezno je organizovanje rada i dežurstva u obimu potrebnom za funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti i za pružanje neophodnih usluga građanima. Preduzeća, ustanove i organizacije koje u redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezna da utvrde povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom.

Gradskom Odlukom definisano je da u dane republičkih praznika do 15:00 sati mogu da rade prodajni objekti pretežno prehrambene robe, kao i kiosci za prodaju štampe, butici, prodavnice cvijeća, frizeri i uslužne djelatnosti, radionice održavanja i popravke motornih vozila.

U dane republičkih praznika mogu da rade ugostiteljski objekti u radnom vremenu za redovne radne dane utvrđenim Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zvornik.

 

Tagovi
Back to top button
Close
Close