EkonomijaVIJESTI

Banku Srpske dijeli korak od likvidacije

BANJALUKA – Agencija za bankarstvo RS oduzela je dozvolu za rad Banci Srpske, a ukoliko ta odluka postane pravosnažna, u banci će biti pokrenut postupak likvidacije.

– Na osnovu prijedloga privremenog upravnika Banke Srpske u privremenoj upravi Agencija za bankarstvo RS je 27. aprila donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole. Rješenje je doneseno s ciljem zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti bankarskog sistema – istakli su juče u Agenciji za bankarstvo RS.

Zakonom o bankama RS, istakli su u Agenciji za bankarstvo, dozvoljeno je ulaganje prigovora na rješenje o oduzimanju dozvole za rad Banke Srpske u roku od osam dana od dana njegovog donošenja zbog čega ono još nije konačno.

– Imajući u vidu navode u medijima, iako je zakonom predviđeno da rješenje o oduzimanju dozvole za rad bude objavljeno nakon što postane konačno, Agencija za bankarstvo RS se oglašava saopštenjem za javnost. Ukoliko predmetno rješenje postane konačno, ono će shodno Zakonu o bankama RS biti objavljeno u „Službenom glasniku RS i u po jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Srpske i koji je dostupan u FBiH i Brčko distriktu – naveli su u Agenciji za bankarstvo RS.

Vlada RS je gotovo stoodstotni akcionar Banke Srpske, ali u Ministarstvu finansija juče nisu željeli da kažu da li su podnijeli prigovor na rješenje Agencije za bankarstvo s obzirom na to da za to danas ističe rok. Vlada je ranije predlagala da Banka Srpske bude sačuvana uz reorganizaciju.

Portal „Capital.ba“ objavio je da je privremeni upravnik Banke Srpske Petar Mićić u izvještaju, koji je 5. aprila dostavio Agenciji za bankarstvo, konstatovao da se finansijsko stanje banke ne može poboljšati u mjeri da ona ispuni i održava minimalne uslove kapitala i stopu adekvatnosti kapitala propisane Zakonom o bankama RS. Istaknuto je i da akcionari nisu ispoštovali rok, koji je Agencija za bankarstvo odredila za dostavljanje konačnog plana aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke i poboljšanje njenog finansijskog stanja. Privremeni upravnik je u izvještaju konstatovao da je banka nesolventna i da postoje uslovi za oduzimanje dozvole za rad i pokretanje postupka likvidacije.

Privremena uprava uvedena je u Banci Srpske 16. novembra prošle godine zbog neizvršavanja naloga koje je Agencija za bankarstvo stavila na sto njene uprave poslije obimne kontrole u banci i pada kapitala ispod zakonskog minimuma. Od tada je blokirano 149,5 miliona maraka depozita klijenata Banke Srpske, a od tog iznosa oko 55 miliona je osigurano kod Agencije za osiguranje depozita BiH. Ukoliko Banka Srpske bude likvidirana, Agencija za osiguranje depozita isplatiće sam novac klijentima koji su imali do 50.000 maraka. Deponenti koji su imali veće iznose bili bi namireni od prihoda ubranih prodajom imovine banke i naplatom kredita, ali je teško očekivati da im bude isplaćen sav novac koji su imali u Banci Srpske.

– Agencija za osiguranje depozita BiH pokrenuće postupak isplate osiguranih depozita do 50.000 KM sa danom konačnosti rješenja o oduzimanju bankarske dozvole – istakli su u Agenciji za bankarstvo RS.

Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić kazao je „Glasu Srpske“ da još ne znaju tačan iznos osiguranih depozita, ali da se njihov iznos kreće oko 55 miliona KM.

– Još čekam zvaničnu odluku Agencije za bankarstvo RS o sudbini Banke Srpske. Sigurno je da će osigurani depoziti, ukoliko banka bude likvidirana, biti isplaćeni u kratkom roku, vjerovatno brže nego što su isplaćivani deponenti Bobar banke – kaže Nevjestić.

Ukoliko Banka Srpske bude likvidirana, to će biti druga ugašena banka u Srpskoj u posljednjih godinu i po nakon što je tu sudbinu krajem 2014. godine doživjela Bobar banka.

Nastanak Banke Srpske

Banka Srpske nastala je nakon što je Vlada RS dokapitalizovala propalu Balkan investment banku koja je bila u litvanskom vlasništvu.

MUP RS je zbog malverzacija u Balkan investment banci podnio tužilaštvu izvještaj o počinjenim krivičnim djelima protiv 21 osobe koje su osumnjičene da su je oštetile za više od 56 miliona KM.

Tagovi
Back to top button
Close
Close