Sin generala Đukića: Oca su mi osudili na osnovu pretpostavki

BEOGARD – Tokom procesa koji je vođen pred Sudom Bosne i Hercegovine protiv generala Novaka Đukića zbog masakra na tuzlanskoj Kapiji 1995. godine, dokazano je samo da je general bio komandant Taktičke grupe „Ozren“ i da se u Tuzli desio masakr u kojem su nastradale nevine osobe. Sve ostalo na osnovu čega je moj otac osuđen na 20 godina zatvora su insinuacije, pretpostavke i nagađanja.

Ovo, za „Novosti“, kaže pravnik Davor Đukić, generalov sin, objašnjavajući da je Sud ozbiljno povrijedio prava njegovog oca kao optuženog, ali i osnovne postulate da niko bez dokaza ne može biti osuđen.

„Sud je potpuno ignorisao izjave svedoka koji su nedvosmisleno kazali da Tuzla nikada nije gađana s položaja Ozrena, da uopšte nije bila u dometu topova od 130 milimetara… „, naglašava mlađi Đukić. „Ignorisana je činjenica da nije postojala nikakva pismena ili usmena naredba da se gađa Tuzla tokom čitavog rata, a kamoli tog kritičnog dana. Nisu prihvaćeni ni topnički dnevnici iz kojih se vidi da uopšte nije bilo gađanja 25. maja 1995. godine.“

Zanemarene izjave svjedoka

Davor Đukić ukazuje na to da se ni Tužilaštvo ni Sud uopšte nisu bavili topovima kao sredstvom izvršenja krivičnog djela, niti je urađeno njihovo mjerenje i fotografisanje, iako su dostupni, jer se danas nalaze u vlasništvu Oružanih snaga BiH. Takođe, projektil je identifikovan na osnovu gelera, koji uopšte nisu prezentovani sudu.

„Zanemarene su izjave svedoka da su sve naredbe za gađanje dolazile od načelnika artiljerije“, navodi Davor Đukić. „Iako su postojala dva potpuno suprotna veštačenja, Sud je povjerovao vještaku Tužilaštva i u presudi naveo da je njihov vještak bio uvjerljiviji od vještaka odbrane. Dakle, dalo se povjerenje vještaku Tužilaštva na osnovu toga kako je izložio svoj nalaz a ne na osnovu onoga šta je u njemu konstatovano i koliko je to utemeljeno na nedvosmislen način.“

Davor naglašava da je najporaznije to što je Sud u Sarajevu u potpunosti negirao naučni dokaz odbrane da na Trgu Kapija uopšte nije ni eksplodirala granata od 130 milimetara. To je, kaže, samo pokazalo namjeru da se Novak Đukić osudi po svaku cijenu za zločin koji nije počinio.

Granata ne stvara krater

Češki eksperti Jan Komenda, Lukek Jedliček i Roman Vitek, koji su vještačili tragediju na Kapiji i 23. februara odbrani generala Đukića dostavili zvaničan izvještaj, kao jedan od ključnih dokaza da masakr nije izazvala granata od 130 milimetara navode primjer kratera.

„Veličina i oblik kratera posle eksplozije na kaldrmi Kapije i onoga dobijenog prilikom ogleda u identično stvorenim uslovima su dijametralno drugačiji“, kaže se u nalazu koji potpisuju visoki češki vojni oficiri. „Prilikom vještačenja eksplozije granate od 130 milimetara nije stvoren krater na granitnim kockama. Samo su tri kocke bile djelimično oštećene, ali nijedna nije bila izbijena iz puta. U Tuzli je prečnik kratera pola metra.“

Back to top button