21.4 C
Zvornik
27. мај 2024.

Cvijanović: Posebna sjednica iznuđena, a ne željena

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je današnja posebna sjednica Narodne skupštine iznuđena, a ne željena.

Obraćajući se poslanicima na 11. posebnoj sjednici Narodna skupštine Republike Srpske Cvijanovićeva je rekla da je sjednica iznuđena zbog postupaka predstavnika političkih partija iz Srpske koji učestvuju u vlasti na nivou BiH i pogrešnih odluka koje su donijeli tokom ove godine, a za koje je Vlada Srpske ocijenila da su štetne po političke i finansijsko-ekonomske interese, ali i po ustavni položaj Republike.

„Svi ćemo se složiti, a uostalom svi to obećavamo i našim glasačima, bez obzira iz koje partije dolazili, da ćemo se u svom političkom radu voditi interesima Republike Srpske, njenih institucija i građana i da ćemo najvažnijim dostignućem svog političkog rada smatrati doprinos koji u tom radu dajemo zaštiti ustavne pozicije i interesa Republike Srpske“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je u političkoj logici koja vlada kod građana Republike Srpske i na koju se mora biti ponosan izgrađen stav da je apsolutno nedopustivo da bilo koja politička partija ili grupacija sa sjedištem u Republici Srpskoj djeluje na nivou BiH na način da je vođena isključivo uskim političkim motivima, a ne interesima Republike Srpske i njenih građana ili da bude odmetnuta od institucija Srpske.

„To se odnosi i na one koji djeluju na nivou Republike Srpske i tu nema razlike. Zato Vlada i smatra da svi funkcioneri birani na prostoru Srpske, bez obzira na kojem nivou vlasti djeluju, upravo treba da polažu račune građanima Srpske i da su dužni da uvažavaju njene institucije jer su one trajne, a političke strukture koje vrše vlast na bilo kojem nivou su prolaznog karaktera i zavise jedino od volje glasača“, naglasila je Cvijanovićeva.

Da je Vlada mogla da sama izađe na kraj sa problemima koje je po Republiku Srpsku izazvalo djelovanje institucija na nivou BiH, a u kojim učestvuju i partije iz Republike Srpske, istakla je Cvijanovićeva, današnji materijal za sjednicu Skupštine ne bi ni bio upućen na razmatranje i donošenje određenih zaključaka.

„Ali, Vlada nije mogla da utiče na ponašanje predstavnika političkih partija iz Republike Srpske koje učestvuju u vlasti na nivou BiH, jer su sve ovo vrijeme od konstituisanja institucija BiH, uz minimalne izuzetke, upravo predstavnici tih partija iz Republike Srpske ignorisali zvanične stavove institucija Srpske“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Vlada Srpske o svakom važnom pitanju, koje utiče na život građana u Srpskoj, a pogotovo koje utiče na interese Srpske ili spadaju u njene nadležnosti, redovno obavještavala institucije na nivou BiH, a posebno predstavnike političkih partija iz Republike Srpske koje imaju pozicije u tim institucijama, ali su vladini dopisi ostali bez odgovora, a donesene odluke na nivou BiH pokazuju da su stavovi, izneseni kroz takve dopise, u potpunosti ignorisani.

„Nažalost, često smo morali da intervenišemo naknadno, tek kad bi određena odluka bila donesena na nivou BiH, upravo zato što nismo bili ni obaviješteni, ni konsultovani o brojnim temama, iako su one itekako vezane za Republike Srpske“, navela je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je rekla da sa žaljenjem mora konstatovati da je „ovo jedini period u vršenju vlasti u zadnjih 20 godina kad je prekinut kontinuitet komunikacije, saradnje i dogovora o pitanjima koja su važna za Republiku Srpsku između Vlade i predstavnika partija iz Republike Srpske koji učestvuju na vlasti u institucijama na nivou BiH“.

Prema njenim riječima, saradnja je uvijek postojala bez obzira na sastav vladajućih struktura na ta dva nivoa, znači bez obzira na to da li je bila ista ili različita koalicija na vlasti.

„Tako je bilo sve do dolaska ove vlasti na nivou BiH, u kojoj participiraju SDS, PDP i NDP, koja je kroz svoje djelovanje pokazala namjeru da potpuno izoluje institucije Srpske iz odluka koje se donose na nivou BiH, uprkos tome što za većinu ovih stvari Republika Srpske ili ima ustavnu nadležnost ili značajan politički ili finansijsko-ekonomski interes da bude konsultovana“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Vlada Srpske smatra da je upravo nepostojanje saradnje između ova dva nivoa vlasti dovelo do donošenje odluka na nivou BiH štetnih po Srpsku, kao i da su novi saziv Savjeta ministara i nova parlamentarna većina na nivou BiH u više navrata djelovali izvan svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja, narušavajući položaj, nadležnosti i interese Republike Srpske i njenih institucija i građana.

„Često su usvajane odluke suprotne zvaničnim stavovima Vlade i drugih nadležnih institucija Srpske, iako su Savjet ministara i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, a posebno kadrovi iz Srpske, bili pravovremeno i zvanično upoznati sa stavovima Vlade i drugih institucija Republike Srpske“, dodala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla i da se često dešavalo da institucije BiH djeluju autonomno u pitanjima u kojima imaju samo koordinirajuću ulogu, ali ne i mandat da kreiraju rješenja u smislu definisanja razvojnih politika ili zakonskih rješenja na nivou BiH, ili da se jačaju institucije BiH u oblastima u kojima im Ustav nije dao bilo kakvu nadležnostili da se stvara praksa u kojoj se Srpske, uprkos svojim nadležnostima, zaobilazi u kreiranju rješenja na nivou BiH.

Predsjednik Vlade je istakla da su teme kojima se danas bavi Narodna skupština ozbiljne i zahtijevaju ozbiljnu raspravu, a da je cilj rasprave da se spriječi erozija, marginalizacija, ignorisanje i sakaćenje ustavne pozicije Srpske.

„Moram u ime Vlade izraziti ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da nema komunikacije između institucija Srpske i predstavnika iz Srpske koji čine vlast na nivou BiH, a ako je ima, ona je sporadična i nesistemska“, istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, cilj današnje rasprave nije, kako to tumače u opoziciji, „valja u blatu“, već da se hitno poprave stvari, koje su već nanijele štetu, i uspostavi praksa u okviru koje se šteta neće više nanostiti Republici Srpskoj i njenom institucionalnom kapacitetu, bez obzira na to na kojem nivou je koja politička garnitura na vlasti.

Za vrijeme izlaganja predsjednika Vlade Srpske poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Srpske napustili su skupštinsku salu.

Građanima Srpske uskraćeno više od 30 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da se Vlada tokom ove godine suočila sa mnogim teškim posljedicama izazvanim djelovanjem institucija BiH, a parlamentarna većina na nivou BiH je, između ostalog, budžetu i građanima Srpske uskratila više od 30 miliona KM, uz obrazloženje da su to uradili da bi zaustavili „dalje zaduživanje entiteta“.

„Obrušavajući se na finansijski kapacitet institucija Republike Srpske, poslanici parlamentarne većine na nivou BiH, uključujući SDS, PDP i NDP, odbili su da ratifikuju Sporazum sa Svjetskom bankom o zajmu za budžetsku podršku razvojnim politikama u entitetima /DPL/“, rekla je Cvijanovićeva u izlaganju na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Ona je dodala da je riječ o aranžmanu gdje se, sa aspekta kamate, izuzetno povoljna sredstva Svjetske banke stavljaju na raspolaganje budžetima Srpske i Federacije BiH /FBiH/, a namjenski karakter sredstava ogleda se u tome što ih je moguće povući tek nakon što su entiteti proveli reforme u oblasti poslovnog okruženja, što je Vlada i uradila, a koja služe i kao podsticaj nastavku reformi.

„Treba naglasiti da je Odluku o ovom zajmu prethodno usvojila i Narodna skupština, pa se onda s pravom pitamo kako je moguće da parlament Srpske podrži jedan aranžman, a onda taj isti aranžman ospori i odbije da ratifikuje parlament BiH i to zahvaljujući glasovima poslanika iz Republike Srpske“, napomenula je premijer Srpske.

Ona je upitala da li se takvim djelovanjem, zapravo, derogiraju institucije Republike Srpske, i to samo zbog političkog obračuna jedne garnuture koja je na vlasti na nivou BiH sa političkom garniturom koja je na vlasti u Republici Srpskoj.

Prema njenim riječima, time je parlamentarna većina na nivou BiH uskratila budžetu i građanima Srpske više od 30 miliona KM, uz obrazloženje da su to uradili da bi zaustavili „dalje zaduživanje entiteta“.

„Pri tome su zanemarili činjenicu da je riječ o izuzetno povoljnim sredstvima, zatim da se Republika Srpska, na osnovu provedenih reformi, kvalifikovala da dobije ta sredstva i stavi ih na raspolaganje svojim budžetskim korisnicima“, naglasila je Cvijanovićeva.

Takođe su, navela je Cvijanovićeva, zanemarili i činjenicu da je riječ o finansijskoj podršci razvojnim politikama koje definišu i sprovode entiteti, a ne nivo BiH.

„Zanemarili su i činjenicu da je odluku o ovom kreditnom aranžmanu donijela Narodna skupština, a da je Parlamentarna skupština BiH trebalo samo da izvrši ratifikaciju Sporazuma, ali je, nažalost, ovu tek tehničku radnju zloupotrijebila da bi blokirala sredstva koja su namijenjena građanima Republike Srpske“, rekla je Cvijanovićeva.

Jasno je, ističe premijer Srpske, da je njihova namjera bila otežati Vladi izvršavanje obaveza prema budžetskim korisnicima i da nije u pitanju nikakva navodna briga o zaduživanju.

„Iste te partije blokirale su prošle godine sredstva od akumulirane dobiti ‘Elektroprenosa’, od čega je Republici Srpskoj pripadao iznos od 41 milion KM, a tu je bila riječ o sopstvenim, a ne kreditnim sredstava, pa su opet nastojali da spriječe da ona dođu u budžet Srpske“, objasnila je Cvijanovićeva.

Apsurd je, navela je ona, i u tome što se isti takav aranžman sa Svjetskom bankom, a protiv kojeg su glasali SDS, PDP i NDP, predviđa i Reformskom agendom, koju su podržale iste te partije, i to u njenom najgorem obliku dok je još predviđala obavezu da se izvrši privatizacija „Elektroprivrede“.

„U ovim partijama su rekli da su umjesto njih poslanici SNSD-a i DNS-a mogli da izglasaju ratifikaciju sporazuma, da nisu napuštali sjednice zbog predsjedavanja Šefika DŽaferovića“, rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, odgovornost za glasanje leži na parlamentarnoj većini, a ne na opoziciji.

Ona je konstatovala da većina donosi odluke, ne opozicija, a većina je dobila priliku da glasa i glasala je protiv toga da ova sredstva dođu u budžet Srpske.

„Osim toga, nakon što je Vlada odbila da usvoji verziju Reformske agende, koju je prihvatio Savjet ministara i u kojoj je tražena privatizacija ‘Elektroprivrede’, rečeno nam je da pojedini funkcioneri iz opozicionih partija odbijaju da stave na dnevni red ratifikaciju Sporazuma sve dok Vlada ne usvoji Reformsku agendu u istom obliku kao i Savjet ministara, kako ne bismo mogli da optužujemo SDS, PDP i NDP što su pristali na privatizaciju ‘Elektroprivrede'“, istakla je Cvijanovićeva.

To je, kako je navela, bila klasična politička ucjena, po sistemu: Republika Srpska će dobiti svojih zarađenih 30 miliona KM, ali tek ako Vlada napravi istu grešku kao i Savjet ministara, prihvatajući i takav uslov oko privatizacije.

„Sporazum je ratifikovan nakon nekoliko mjeseci, ali i tada su stranke iz Republike Srpske bile ne samo protiv ratifikacije, nego i protiv uvrštavanja ove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma“, poručila je premijer Srpske.

Kadrovi SDS-a i NDP-a neodogovrno postupili u reformskoj agendi

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila da su kadrovi SDS-a, PDP-a i NDP-a u Savjetu ministara BiH, u slučaju Reformske agende, postupili neodgovorno i suprotno interesima Srpske.

Cvijanovićeva je navela da su oni prihvatili prvobitni tekst agende gdje se traži privatizacija „Elektroprivrede“, prenos nadležnosti ili aktivnosti koje nisu u skladu sa razvojnim prioritetima, ni strateškim dokumentima Vlade i Narodne skupštine Srpske.

Ističući da se obaveze iz agende dominantno odnose na entitete, Cvijanovićeva je navela da kadrovi SDS-a, NDP-a i PDP-a u Savjetu ministara BiH uopšte nisu obavijestili Vladu Srpske da će usvojiti takav tekst, niti su se konsultovali oko konkretnih rješenja.

„Da li je normalno da Savjet ministara BiH usvaja nešto što se odnosi na entitete, a da se o tome ministri iz Republike Srpske nisu konsultovali sa Vladom Srpske? Nije normalno“, konstatovala je Cvijanovićeva tokom današnjeg obraćanja narodnim poslanicima na posebnoj sjednici parlamenta Srpske.

Ona je naglasila da u agendi nema ozbiljnih mjera koje bi proveo nivo BiH, poput monetarnih ili mjera racionalizacije preskupog administrativnog aparata u nagomilanim institucijama na nivou BiH, već su mjere racionalizacije predviđene jedino za entitete, a očekivalo se da to predlože ministri iz Srpske, ako su zaista željeli da podrže reforme.

Cvijanovićeva je rekla da se na insistiranje Vlade Republike Srpske, kroz dalje pregovore, došlo do konačne verzije teksta.

Tu verziju, kaže Cvijanovićeva, Vlada Srpske je usvojila tek nakon što su otklonjena sporna pitanja i uključena rješenja iz Ekonomske politike Republike Srpske za 2015. godinu, a potom su je, umjesto prvobitne, usvojili i Vlada FBiH i Savjet ministara BiH.

„Međutim, kad je riječ o obavezama koje se odnose na nivo BiH, na primjer oko izmjene Zakona o akcizama, odmah su SDS, PDP i NDP najavili opstrukciju, iako se sredstva od povećanja akciza namjenski koriste za potrebe zdravstvenog sektora u entitetima, što je definisano Agendom, odnosno za izgradnju i održavanje puteva i autoputeva, što je definisano Aneksima kreditnog aranžmana sa EBRD-om“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da zato i čudi negodovanje SDS-ovog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, koji je ujedno i guverner ispred BiH pri EBRD, koji je morao biti upoznat o obavezama BiH prema ovoj banci i aktima koje su zaključile EBRD i BiH.

Cvijanovićeva je naglasila da su, osim toga, u pitanju namjenska sredstva, koja nije moguće koristiti za, kako to opozicija kaže, krpanje budžetskih rupa, sve i da to neko želi.

„Ako ove partije to neće podržati, ni to nije problem za Vladu, ali ako SDS, PDP i NDP misle da će nešto usvajati na nivou BiH, a onda namjerno Vladi Republike Srpske otežavati njen dio posla, koji je daleko veći od onog koji otpada na Savjet ministara, onda treba jednostavno suspendovati Reformsku agendu kao zajednički projekat svih nivoa vlasti i ići svako svojim putem“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da logika same Agende ide u pravcu rasterećenja obaveza na rad kroz smanjenje doprinosa za zdravstvo, pri čemu bi se gubitak sredstava nadomjestio kroz opterećenje na robe koje su štetne po zdravlje.

„Djelovanje Savjeta ministara u vezi sa Agendom sporno je prvo što on nema ovlaštenje da samostalno definiše pravce djelovanja u oblastima koje spadaju u nadležnost entiteta, a najveći dio pitanja iz agende upravo i spada u nadležnost entiteta. A, onda i zato što je Savjet ministara, usvajajući originalni tekst agende, sebi dao za pravo da utvrđuje obavezu sprovođenja privatizacije u elektroenergetskom sektoru, iako su nosioci prava posjedovanja i raspolaganja u ovom kontekstu isključivo entiteti“, rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Vlade Srpske je naglasila da je djelovanje Savjeta ministara bilo sporno i zbog odsustva formalno-pravnih ovlaštenja i zbog direktnog i neovlaštenog zadiranja u ekonomske interese entiteta, odnosno, Srpske.

„Vlada smatra da podrška Savjeta ministara dodjeljivanju kargo funkcije aerodromu u Tuzli za izvoz mesa u Tursku, takođe, zadire u interese Srpske, jer se time narušava originalni aranžman koji entitetima daje približno iste mogućnosti“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je turska Vlada omogućila plasman mesa na njeno tržište, kao vid podrške BiH nakon poplava, pri čemu je dogovoreno da se vodi računa o zastupljenosti oba entiteta, pa su za to određeni sarajevski i banjalučki aerodromi.

„Ako se uzme u obzir da je turska strana izvoz omogućila većem broju subjekata iz FBiH, nego iz Srpske, te da aerodrom u Tuzli i ne ispunjava uslove za kargo funkciju, kao i da bi se uključivanjem još jednog aerodroma narušio dogovoreni paritet između Srpske i FBiH, a banjalučki aerodrom pretrpio i direktnu materijalnu štetu, jer je izvršio vlastita ulaganja da bi realizovao ovaj posao sa Turskom, ostaje nejasno zašto se ulazi u izmjenu dogovorenog aranžmana“, rekla je Cvijanovićeva.

Rezultati bečke konferencije nepovoljni za Srpsku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da su rezulatati bečke konferencije nepovoljni po Republiku Srpsku jer su broj i vrijednost odobrenih projekata iz Srpske neuporedivo manji u odnosu na Federaciju BiH /FBiH/.

„Vlada smatra da su ekonomski interesi Republike Srpske narušeni jer su broj i vrijednost odobrenih projekata iz Srpske neuporedivo manji u odnosu na FBiH, ali i zato što entitetske institucije nisu konsultovane, iako su infrastrukturni projekti u oblasti transporta i energetike, kao i razvojne politike u nadležnosti entiteta“, rekla je Cvijanovićeva u obraćanju na posebnoj sjenici Narodne skupštine Srpske.

Ona je kao primjer navela da je za most na Savi kod Svilaja u FBiH obezbijeđeno 22 miliona evra, dok je za most na Savi kod Gradiške izdvojeno svega 6,5 miliona evra, s tim da je ovaj projekat znatno redukovan i izmijenjen o čemu su Vladu Republike Srpske upoznata od predstavnika EU i putem medija, a ne institucija BiH.

„Takođe, delegacija BiH, u kojoj su bili ministri Savjeta ministara, i to dva iz Republike Srpske i jedan iz FBiH, na konferenciji je prezentovala i tri dionice auto-puta na Koridoru `Pet ce`, a to su Odžak – Doboj, Tarčin – Konjic i Mostar jug – Počitelj, svi u FBiH, u ukupnoj vrijednosti od 1,2 milijarde evra“, napomenula je premijer Srpske.

Ona je navela da je na konferenciji prezentovan projekat rekonstrukcije željezničke pruge na relaciji Sarajevo – Podlugovi u vrijednosti od 22 miliona evra, proširenja kapaciteta novih terminala Luke Brčko u vrijednosti od 22 miliona KM, kao i novih terminala na sarajevskom Aerodromu u vrijednosti od 24 miliona evra, a nijedan sličan projekat iz Republike Srpske.

Prema njenim riječima, BiH se kandidovala i za uključivanje u projekat izgradnje Jadransko–jonskog auto-puta, koji bi se povezao sa Koridorom „Pet ce“ koji dominantno prolazi kroz FBiH.

„Nemamo ništa protiv važnih infrastrukturnih projekata, ali želimo ravnopravnost u interesima dva entiteta“, poručila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila i da je predstavljen projekat rekonstrukcije željezničke pruge Beograd – Sarajevo, te dionica Lašvanska dolina – Travnik – Tuzla – Doboj – Banjaluka, kao i da je disproporcija između dva entiteta više nego jasna.

„U oblasti energetike, traženo je uključivanje BiH u Jadransko–jonski gasovod, iako je ovaj projekat prioritet jedino za Vladu FBiH i kompaniju `BH gas`, dok je Republika Srpska razvojnu politiku u energetskom sektoru, uključujući i sektor gasa, koncipirala na sasvim drugačijoj osnovi“, rekla je Cvijanovićeva.

Savjet ministara je, navela je ona, na ovoj konferenciji dao i punu podršku učešću BiH u projektu Jadransko-jonski gasni prsten, iako u BiH ne postoji saglasnost o ovom pitanju, niti je Savjet ministara nadležan da samostalno definiše pravce razvoja energetskog sektora u BiH, uključujući i oblast prirodnog gasa.

„I ovaj projekat je prioritet FBiH i `BH gasa`, ali ne i Republike Srpske jer bi planirana gasna ruta zahvatala samo južni dio Srpske, a zbog konfiguracije terena i gustine stanovništva, ne postoji ekonomska isplativost projekta za Republiku Srpsku“, napomenula je premijer Srpske.

Cvijanovićeva je navela da se namjera da se BiH uključi u ovaj projekat temelji se na memorandumu o razumijevanju koji su 2013. godine potpisali ministri inostranih poslova Albanije, BiH, Crne Gore i Hrvatske.

„Pri tome je ministar inostranih poslova BiH svoj potpis stavio bez prethodnog informisanja i saglasnosti Savjeta ministara i bez prethodnog upoznavanja nadležnih entitetskih institucija u oblasti energetike, pa je zato i bio osporen“, rekla je Cvijanovićeva.

Interesi Srpske narušeni i kroz različita tijela i komisije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da Vlada Srpske smatra da su njeni interesi narušeni i kroz izbor i imenovanja članova različitih tijela i komisija na nivou BiH.

„Jedan od primjera je i izbor članova Komisije za primjenu programa zaštite svjedoka u BiH, gdje od tri imenovana člana nijedan nije srpske nacionalnosti, zbog čega je takav prijedlog nekoliko puta skidan sa dnevnog reda sjednica prethodnog Savjeta ministara, a onda ga naprasno prihvata novi Savjet ministara, uprkos nepostojanju nacionalnog balansa“, rekla je Cvijanovićeva u obraćanju narodnim poslanicima na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Ona je podsjetila da je u nadležnosti ove značajne komisije i pružanje fizičke zaštite svjedocima, davanje privremenog lažnog identiteta njima i njihovim porodicama, kreiranje privremenih podataka o vlasništvu, te premještanje svjedoka po lokacijama u okviru BiH.

„Obrazloženje da je sve urađeno po zakonu i da članove Komisije predlažu Sud i Tužilaštvo BiH nije prihvatljivo, jer se o nacionalnom balansu moralo voditi računa isto kao i u prethodnom Savjetu ministara, ali nije“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je sporno i imenovanje radne grupe za izradu izmjena Zakona o zaštiti tajnih podataka, jer prilikom imenovanja nove radne grupe za izradu ovog zakona nije predviđeno učešće predstavnika MUP-a Srpske, iako je ova institucija u velikoj mjeri nadležna za ova pitanja.

„Svjedoci smo kontroverznih obrazloženja povodom ovog imenovanja, od onog da nije formirana nikakva nova radna grupa bez predstavnika MUP-a Srpske do onog da akt o imenovanju postoji, ali je ministrov potpis falsifikovan, pa do toga da je problem riješen, ali da javnost ne treba da zna kako“, podsjetila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, problem se javio i prilikom utvrđivanja Nacrta sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i EUROPOL-a, jer je predviđen novi model komunikacije sa EUROPOL-om isključivo putem Ministarstva bezbjednosti BiH, a ne kontakt-tačke koja bi uzela u obzir sve nadležne institucije u BiH, uključujući i MUP Republike Srpske.

Nakon što se ovo pitanje pojavilo u medijima, kaže Cvijanovićeva, vraćeno je originalno rješenje koje odgovara unutrašnjoj strukturi i nadležnostima pojedinih nivoa vlasti u BiH.

„Problem se javio i kod Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH, kojom se predlaže da u Koordinacioni tim ulazi jedan pripadnik srpskog naroda, ministar bezbjednosti BiH kao predsjedavajući, pet pripadnika bošnjačkog, te tri pripadnika hrvatskog naroda, čime bi dva mjesta koja pripadaju srpskom narodu bila popunjena kadrovima bošnjačke nacionalnosti“, rekla je premijer Srpske.

Cvijanovićeva je dodala da, suprotno proceduri i Poslovniku o radu Savjeta ministara, ovaj prijedlog nije praćen mišljenjem Kancelarije za zakonodavstvo BiH.

Ona je naglasila da je i u ovom slučaju, tek nakon što je ovo postala medijska tema i nakon što su reagovale institucije Srpske, prijedlog skinut sa dnevnog reda 24. sjednice Savjeta ministara.

„Onda je na sljedećoj sjednici usvojena Odluka kojom se predviđa krnji sastav Koordinacionog tijela – bez popunjavanja dva preostala mjesta koja pripadaju predstavnicima srpskog naroda, s tim da nije poznato ni kada će se imenovanje desiti, ni zašto je uopšte usvajana Odluka kojom se produžava krnji sastav Koordinacionog tijela, ako je već osnovna namjera bila popunjavanje ovog tijela nakon odlaska pojedinih članova na druge pozicije“, navela je Cvijanovićeva.

Oba pregovarača u ime BiH Bošnjaci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da

Vlada ima ozbiljne zamjerke na imenovanje „nacionalnog“ koordinatora ispred BiH u okviru CEFTA. „Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH samoinicijativno je odredio glavnog pregovarača ispred BiH za zaključivanje CEFTA okvirnog sporazuma o pojednostavljenju graničnih procedura u svim fazama carinjenja, elektronskoj razmjeni podataka i međusobnom priznavanju ovlaštenih ekonomskih operatera“, rekla je Cvijanovićeva na posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske.

Samoinicijativno je, tvrdi Cvijanovićeva, određen i zamjenik glavnog pregovarača, na način da su i pregovarač i njegov zamjenik iz reda bošnjačkog naroda, što nikad nije bila praksa.

„U pitanju je važna oblast jer su neke mjere iz Strategije razvoja jugoistočne Evrope 2020. sadržane i u CEFTA sporazumu, kao i u Ugovoru o uspostavljanju Energetske zajednice, a na ovaj način se omogućava da i koordinatori i kontakt-tačke za provođenje svih navedenih sporazuma i procesa budu predstavnici institucija BiH iz reda bošnjačkog naroda“, napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Vlada Srpske reagovala i kada je riječ o izboru članova Savjeta Agencije za pružanje usluga u vazduhoplovnoj plovidbi, jer je Savjet ministara imenovao pet članova ovog savjeta, među kojima su dva lica hrvatske, dva lica bošnjačke, te jedno lice srpske nacionalnosti, čime je narušen princip enitetske i nacionalne zastupljenosti.

„Treba podsjetiti da je Srpska u ovo tijelo unijela značajne finansijske, ljudske i tehničke resurse. Takođe, izbor novog Savjeta Agencije, a ubrzo nakon toga i vršioca dužnosti direktora Agencije, nije sproveden u skladu sa zakonskim procedurama, jer prethodno nije razriješen raniji saziv, niti mu je istekao mandat“, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Savjet ministara imenovao samo vršioca dužnosti direktora Agencije, iako je, prema zakonu, predviđeno samo kompletno imenovanje uprave, odnosno direktora i njegova dva zamjenika.

Imenovanje uprave Agencije, rekla je ona, ne vrši Savjet ministara, nego Savjet Agencije, a Savjet ministara ga samo potvrđuje.

Cvijanovićeva je dodala da se, osim ovog kršenja procedure, isto desilo i u drugim slučajevima, na primjer, kada je riječ i o raspodjeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2015. godinu.

„Naime, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Savjet ministara je usvojio odluku o raspodjeli sredstava u iznosu od 925.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu u oblasti kulture i sporta, pri čemu je opštinama i institucijama Republike Srpske pripalo 320.000, a više od 600.000 KM subjektima u FBiH“, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je od sredstava koja su dodijeljena Republici Srpskoj najveći dio usmjeren ka opština u kojima su na vlasti stranke iz Saveza za promjene.

„Ali, ovo je manji problem u odnosu na to što je Savjet ministara vršio raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve, ne sačekavši prethodnu raspodjelu sredstava iz uobičajenog granta Ministarstva civilnih poslova BiH za ove namjene u vrijednosti od tri do četiri miliona KM“, tvrdi Cvijanovićeva.

Umjesto toga, rekla je ona, dodijeljena su sredstva iz budžetske rezerve, i to bez javnog konkursa, dakle selektivno i bez mogućnosti da na njemu učestvuju sve zainteresovane institucije iz oblasti kulture ili sporta u oba entiteta.

„Želimo podsjetiti da je Parlamentarna skupština BiH usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH kojima su određena ovlaštenja prenesena sa institucija Srpske na nivo BiH, pogotovo u domenu procesuiranja krivičnih djela pranja novca i trgovine ljudima, ali i da je time izvršen i finansijski udar na Srpsku, jer će oduzeta finansijska sredstva, koja su stečena protivpravno, biti usmjerena u budžet BiH, a ne u budžet Republike Srpske“, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su neki poslanici iz Republike Srpske predlagali da ovakva sredstva do određenog iznosa budu usmjerena u entitetske, a preko tog iznosa u budžet BiH, ali je taj prijedlog odbijen, tako da će sva sredstva, ukoliko je riječ o predmetu sa međuentitetskom ili međunarodnom komponentom, biti usmjerena u budžet BiH.

(SRNA)

POVEZANO

ISTAKNUTO

IZBOR UREDNIKA

Pratite nas

25,923FanovaLajkuj
1,112PratilacaZaprati
955PratilacaZaprati
1,123PretplatniciPretplatite se