Loznica slavi 155. rođendan

Grad Loznica slavi 155. rodjendan. Istorija kaže da je Loznica staro naselje i smatra se da je osnovana na mestu sa ostacima Rimskog naselja AD Drinum.Kroz istoriju, naselje se pominje više puta u povelji Kralja Milutina iz 13. veka, potom nakon pada Srbije pod Tursku vlast, kao selo u nahiji Ptičar u Zvorničkom Sandžaku. Hatišerifom iz 1833. god. Kneževini Srbiji priključuju se oblast Jadra i Rađevine, a Loznica će konačno biti oslobođena od Turaka 1834. god. kada postaje okružno mesto novo obrazovanog podrinjskog okruga. Na današnji dan, 16. juna 1866. godine, Loznica je postala je varošica u slobodnoj Kneževini Srbiji

Back to top button