Počela isplata pomoći korisnicima invalidnina i korisnicima prava na pomoć i njegu

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske počelo je sa isplatama posebnog vida novčane podrške korisnicima prava na ličnu invalidninu i korisnicima prava na pomoć i njegu u kući u Republici Srpskoj, u skladu sa nedavno usvojenom Uredbom o korisnicima, uslovima i postupcima dodjele novčanih sredstava, roba i usluga u okviru „Hitnog projekta za COVID 19 za BiH“ u Republici Srpskoj, saopštilo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Isplate su počele za ukupno 6.188 korisnika prava na ličnu invalidninu, kojima će biti isplaćeno po 200,00 KM, a za šta je obezbijeđeno ukupno 1.237.600,00 KM.

U skladu sa Uredbom, za korisnike prava na ličnu invalidninu planirana je i još jedna isplata u iznosu od 200,00 KM, a što će biti realizovano u narednom periodu.

Istovremeno, isplate su počele i za 132 korisnika prava na pomoć i njegu u kući, kojima će biti isplaćeno po 200,00 KM jednokratno, a za šta je ukupno obezbijeđeno 26.400,00 KM.

Rezultat je to nastojanja Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da se pruži dodatna podrška sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite, a u cilju adekvatnog odgovora na posljedice pandemije virusa korona i zaštite porodica i pojedinaca.

U narednom periodu će, uz korisnike prava na ličnu invalidninu i prava na pomoć i njegu u kući, novčanim iznosima biti podržani i

  • korisnici prava na novčanu pomoć;
  • korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć koji su se zahtjevima obraćali centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj, u periodu od početka pandemije do novembra 2020. godine.

Predviđeno je da svaki korisnik prava na novčanu pomoć, tokom šest mjeseci, uz redovan iznos prava, dobije dodatni iznos ekvivalentan iznosu koji već prima za navedeno pravo, dok je za korisnike prava na jednokratnu novčanu pomoć predviđena jednokratna isplata u iznosu od 250,00 KM po korisniku prava.

Isplate po ovim pravima biće izvršene u narednom periodu.

Back to top button