naslovnaNauka i tehnologijaVIJESTIZvornik

Srebrna plaketa za TŠC na „INOST MLADIH 2020“

Učenici JU Tehnički školski centar Zvornik, Marko Milošević, Mirnes Memišanović i Bogdan Đurić, pod mentorstvom profesora dr Bože Ilića, na Međunarodnoj izložbi INOST 2020 nagrađeni su srebrnom plaketom za projekat "Pametna kuća"

Uspijeh predstavnika Tehničkog školskog centra dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da su na izložbi prezentovana 94 rada od 119 autora. Sem učesnika iz Republike Srpske, učešće su uzeli i autori radova iz Srbije, Ruske federacije, Severne Makedonije, Crne Gore, Egipta, UAE, Kazahstana i Turkmenistana.

Savez inovatora Republike Srpske i Udruženje grada Banje Luke realizovali su korišćenjem onlajn platforme 19. i 20. novembra 2020. godine u Banjoj Luci 22. Međunarodnu izložbu ideja, inovacija i stvaralaštva mladih „INOST MLADIH 2020“. U toku izložbe održan je, korišćenjem onlajn platforme, i Okrugli sto na temu Inovacije u obrazovanju.

Izradu „Modela pametne kuće“ pokrenuo je dr Božo Ilić, profesor u Tehničkom školskom centru, koji je odabrao grupu učenika kojoj će u svojstvu mentora pomagati u radu. Model pametne kuće može da ima višestruku namjenu. Najveću primjenu bi imao kao novo nastavno sredstvo u srednjim i visokim školama, kao i na fakultetima na kojima se izučavaju predmeti: električne instalacije i osvjetljenje, elementi automatizacije, senzori i aktuatori, programiranje i programski jezici, računarske mreže, praktična nastava i drugi predmeti sličnog sadržaja.

U video prezentaciji pogledajte kako izgleda Model pametne kuće.

Model pametne kuće

Izvor
TŠC
Tagovi
Back to top button
Close
Close