Regija BiračVIJESTI

Žene u Opštini Osmaci informisane o javnom pozivu u okviru Preduzetničkog fonda za žene

U utorak, 30. juna 2020. godine, u prostorijama Opštine Osmaci, održana je informativna radionica u okviru Preduzetničkog fonda za žene u okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama.

Na samom početku, pozdravne riječi uputio je načelnik Opštine Osmaci gosp. Ljubo Petrović, koji je ohrabrio prisutne učesnice da se osmjele realizirati svoje preduzetničke ideje i prijave se na Javni poziv. „Na našim prostorima žene nisu ugrožena kategorija, ali se svakako trebamo više boriti za njihovu ravnopravnost. Tu smo da podržimo priču ovog tipa u mjeri u kojoj možemo i da damo podršku našim mladima. Nadamo se da ćemo imati zainteresiranih za ovaj poziv, kako bismo i u buduće umali ovakve tipove saradnje. Radujemo se rezultatima ovog projekta“, izjavio je načelnik Opštine Osmaci, gosp. Petrović.

Predstavnica USAID/PPMG je prisutnim ženama, budućim preduzetnicama, sa područja Opštine Osmaci prezentirala kako da svoju poslovnu ideju predstave kroz biznis plan, odnosno predstavljen je način popunjavanja obrasca biznis plana, koji je sastavni dio prijave na Javni poziv za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima USAID/PPMG i budžeta Opštine Osmaci. Uslove, način prijave i ostale tehničke detalje vezane za Javni poziv prezentirao je predstavnik Opštine Osmaci.

Podrška Fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, te je kroz njega do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1.220.000 KM. Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i lokalnih zajednica nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Preduzetnički fond za žene u Osmacima dio je trećeg ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju njihovih biznisa koju pružaju zajednički USAID/PPMG i 9 jedinica lokalne samouprave.

Javni poziv za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena koji se zajednički finansira sredstvima USAID/PPMG i budžeta Opštine Osmaci otvoren je do 25.7.2020. g.

Izvor
ppmg.ba
Back to top button
Close
Close