INFOCENTARRegija BiračZvornik

Konferencija PU Zvornik: Povećan broj kršenja javnog reda i mira

Na redovnoj mjesečnoj konferenciji PU Zvornik predstavljeni su statistički pokazatelji za mjesec april vezano sa stanje bezbjednosti na teritoriji koje je u nadležnosti ove policijske uprave.

Načelnik PU Aleksandar Vasiljević rekao je da je stanje bezbjednosti u mjesecu aprilu zadovoljavajuće. Dodao je da u aprilu nije bilo prekršaja koji mogu izazvati vjersku, rasnu i nacionalnu netrpeljivost.

Rezultate u oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja predstavio je načelnik sektora policije Dražen Erkić.

Javni red i mir narušen je u 144 slučaja a načinjeno je 165 prekršaja što je više za 106 nego u aprilu prošle godine.

U prekršajima su učestvovala 182 lica od čega je 1 maloljetnik. Od ukupnog broja njih 27 su povratnici u činjenje prekršaja.

Protiv počinilaca je podneseno 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka pred sudovima i napisan 181 prekršajni nalog.

U pogledu vrste kršenja javnog reda i mira najviše je bilo prekršaja ograničenja kretanja 131 i to uglavnom vezano za kršenje policijskog časa i napuštanje mjesta prebivališta u danima kada je zo bilo zabranjeno. Nakon ovog prekršaja najbrojnili su bili za vrijeđanje 13.

Što se tiče vremena činjenja prekršaja oni su se najčešće dešavali tokom radnih dana, 78 slučaja, u vremenskom intervalu od 20-22 časa.

Prekršaji su se najviše dešavali na javnim i nekategorisanim putevima, trgovima i ulicama.

U poredjenju sa aprilom prošle godine došlo je do povećanja broja prekršaja a sve to zbog donijetih mjera i zaključaka donijetih od strane Vlade Republike Srpske vezanih za pandemiju virusa korona.

Nije bilo kršenja javnog reda i mira u većem obimu.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo je do 25 saobraćajnih nezgoda. Smrtno stradalih bilo je u njih 6.

Back to top button
Close
Close