DruštvoEkonomijaINFOCENTARVIJESTI

Elektroprivreda RS: Saopštenje za kupce električne energije

O izmjenama u radu u toku novonastale situacije

Poštovani kupci, korisnici usluga preduzeća u sistemu MH ERS-a,
U vremenu smo u kojem je pandemija bolesti COVID 19 učinila da se potpuno promijene uslovi života za sve nas. Teška su nas vremena uvijek zbližavala.
“Elektroprivreda Republike Srpske” kontinuirano pokazuje i dokazuje visok stepen socijalne osjetljivosti, posebno kroz cjenovnu politiku u skladu sa kojom naši kupci iz kategorije domaćinstva plaćaju električnu energiju po cijenama najnižim u regionu. Kroz politiku niskih cijena Elektroprivreda je godinama nosila teret podrške privredi Republike Srpske u cjelini, na uštrb sopstvenih poslovnih rezultata. U dogovoru, uz saglasnost i iskazan visok stepen razumijevanja samih privrednika, Elektroprivreda RS je tokom prošle godine napravila iskorak u pravcu iniciranja razvoja tržišta električne energije, vodeći računa da rast cijena električne energije koji je neminovan, bude postepen.

Dani koje živimo i zajednička nedaća sa kojom smo suočeni, još jedna je prilika da Elektroprivreda RS potvrdi da su joj korisnici usluga-građani Republike Srpske na prvom mjestu, rame uz rame sa svim zaposlenima u sistemu.

S tim u vezi, u prilici smo obavijestiti sve kupce da su svi naši napori usmjereni ka dva cilja.

Prvi je da u proizvodnim postrojenjima obezbijedimo potrebne količine električne energije za domaći konzum.

Drugi cilj je obezbijediti kontinuitet isporuke, što brže locirati i otklanjati eventualne kvarove koji mogu biti razlogom prekida u isporuci.

Na radnim mjestima su, kako zaposleni u proizvodnim postrojenjima, tako i zaposleni u svim distributivnim preduzećima.

Pored navedenog, važno je istaći da je već donesena odluka u skladu sa kojom se za vrijeme trajanja vanrednog stanja neće vršiti planska isključenja u funkciji redovnog održavanja postrojenja, kako bi se život u okolnostima u kojima se građani pozivaju da „ostanu kod kuće“, odvijao u koliko-toliko normalnim uslovima, kako bi se zaposlenima koji su upućeni na „rad od kuće“ to i omogućilo, te kako bi školarci mogli pratiti nastavu organizovanu putem Javnog RTV servisa RS.

Plaćanje računa za utrošenu električnu energiju od strane svakog kupca način je da se obezbijede uslovi za nesmetano funkcionisanje sistema ERS.

O svim konkretnim mjerama i odlukama koje budu donošene u narednom periodu, kupci električne energije će biti blagovremeno obavještavani, kako putem Kriznog štaba na nivou Republike Srpske, Kriznog štaba na nivou MH “ERS”, tako i putem web-stranica ERS i distributivnih preduzeća u sistemu MH “ERS”.

Tagovi
Back to top button
Close
Close