Uncategorized

Berbatov završava fudbalsku karijeru

Dimitar Berbatov je odlu�io da okon�a svoju profesionalnu karijeru.

Back to top button
Close
Close