Upozorenje Mektiću na problem sa uspostavljanjem oficira za vezu sa Evropolom

SARAJEVO – Komesar za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo u Evropskoj komisiji Dimitris Avramopulos upozorio je ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića na problem u vezi sa uspostavljanjem oficira za vezu sa Evropolom, te izrazio uvjerenje da će to biti završeno do 30. septembra, što bi značilo posvećenost rješavanju bezbjednosnih izazova u regionu. 

U pismu, koje je Mektiću uputio Avramopulos, izražena je duboka zabrinutost u vezi sa nedostatkom napretka u BiH u određivanju kontakt tačke, kao centralne tačke i to godinu dana od stupanja na snagu Sporazuma o operativnoj saradnji između Evropola i BiH.

Evropski komesar navodi da ovo predstavlja kršenje sporazuma i da nepostojanje sasvim funkcionalne kontakt tačke može imati negativan uticaj na kontinuiranu održivost operativnog sporazuma između Evropola i BiH.

„To bi, između ostalog, moglo da uključi nemogućnost slanja oficira za vezu u sjedištu Evropola, kao i nemogućnost raspoređivanja Evropolovog oficira za vezu u Sarajevu koji bi trebalo da bude i kontakt tačka“, naglasio je Avramopulos u pismu, koje je u posjedu „EuroBlica“.

On je izrazio uvjerenje da će, imajuću u vidu sve što je naveo, biti obezbijeđena puna implementacija Sporazuma o operativnoj saradnji između Evropola i BiH i uspostavljena kontakt tačka do 30. septembra.

„To bi bio važan znak kojim bi se pokazala posvećenost BiH rješavanju bezbjednosnih izazova u regionu“, istakao je evropski komesar u pismu Mektiću.

Operativni sporazum između BiH i Evropola potpisan je 31. avgusta 2016. godine.

Mektić je saopštio je ranije da će uskoro biti razmijenjeni oficiri za vezu sa Evropolom.

(SRNA)

Back to top button