Računare koriste svi, a internet 98,7 odsto preduzeća

BANJALUKA – Sva preduzeća koja posluju na području Republike Srpske koriste računar u svom poslovanju, dok pristup internetu ima 98,7 odsto preduzeća, a veb-stranicu ima 64,6 odsto preduzeća, pokazalo je istraživanje o informaciono-komunikacionim tehnologijama koje je sprovedeno ove godine. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u obavljanju svakodnevnih aktivnosti 42,3 odsto zaposlenih lica u preduzećima koristi računar za poslovne potrebe, ili više za 2,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok internet koristi 40,3 odsto zaposlenih lica.

U 60,3 odsto preduzeća zaposleni imaju mogućnost daljinskog pristupa elektronskoj pošti, dokumentima i aplikacijama.

Broj domaćinstava sa pristupom internetu u ovoj godini povećan je za 5,5 odsto, a posebno je izraženo povećanje korišćenja interneta putem mobilnog širokopojasnog pristupa.

Internet je koristilo 71,2 odsto lica, dok je računar koristilo 55,5 odsto lica.

Korišćenje interneta u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, povećano je za 6,3 odsto, dok je broj korisnika računara manji za 3,4 odsto.

Korisnici trgovine putem interneta u ovoj godini su brojniji za 2,5 odsto u odnosu na prošlu godinu, a rast bilježi i korišćenje onlajn usluga javne administracije.

Pametni telefon u privatne svrhe koristilo je 88,8 odsto internet populacije Republike Srpske.

(SRNA)

Back to top button