Crna rupa briše prošlost?

Prema tvrdnjama većine astrofizičara, kada čovjek jednom uđe u crnu rupu – to je to. Gravitacija će ga uvući u singularnost – jednodimenzionalni beskrajno mali prostor koji sadrži ogromnu masu, pri brzini svjetlosti. I to je kraj.

Međutim, nova studija Univerziteta Berkli bavi se pretpostavkom da ljudi, ne samo što bi mogli da prežive upadanje u crnu rupu, nego bi crna rupa izbrisala njihovu prošlost otvarajući im put ka „beskonačnoj budućnosti“.

Fizičar Peter Hinc tvrdi da bi čovjek, koji se nađe u „relativno bezopasnoj“ crnoj rupi, možda mogao da se oslobodi prirodnih zakona fizike – i da preživi.

Prema zakonima fizike, masa zvijezde, nastale usljed gravitacionog kolapsa, sabijena je u beskrajno mali prostor – singularnost.

Da bi uspjeli da objasne nesklad između pravila univerzuma i nepostojanja zakonitosti crnih rupa, fizičari su izmislili teorijski termin – kosmička cenzura.

Teorija pretpostavlja da postoji barijera unutar crnih rupa iza koje pravila univerzuma prestaju da važe. Ona predstavlja granicu preko koje svjetlo i radijacija ne mogu da pređu.

Hinc i njegov tim su, primjenom teorije kosmičke cenzure na crne rupe, zaključili da singularnost i barijere mogu da koegzistiraju.

Kako se univerzum širi, crne rupe vuče unutrašnji pritisak koji se suprotstvalja gravitaciji.

Istovremeno postojanje ova dva efekta moglo bi da stvori zone iza horizonta događaja, gdje bi se objekti nalazili „odvojeni od svoje prošlosti i bez određene budućnosti“.

To znači da, ukoliko bi čovjek to preživeo, njegova prošlost bi bila izbrisana, a on bi nastavio da živi u beskonačnom broju budućnosti.

Back to top button