Održana gradska skupština: Sportski klubovi ostaju bez sredstava ako ne dostave izvještaj

ZVORNIK – Gradska Skupština donijela je na današnjoj 4. redovnoj sjednici Program rada gradonačelnika Grada Zvornika i Gradske uprave za 2017. godinu, te usvojila Izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da će se nastaviti sa podsticajem za otvaranje novih radnih mjesta, kao i sa infrastrukturnim projektima, te da će poseban akcenat biti dat na racionalniji rad zaposlenih u Gradskoj upravi.

Odbornici su usvojili i Informaciju o stanju sporta u gradu Zvorniku, te donijeli Odluku o obrazovanju Stručnog savjeta za sport grada Zvornika.

– Ni jedan sportski kolektiv neće dobijati sredstva iz gradskog budžeta ukoliko ne dostavi izvještaj za prethodno potrošena sredstva. Mislim da nam je sve ove godine bila zapostavljena košarka koja ima jednu sjajnu tradiciju na ovim prostorima, a iz razloga jer smo imali čak četiri ili pet registrovanih košarkaških klubova na području grada što je nerealno. Mislim da je ovih dana napravljena fuzija i da će ubuduće funkcionisati samo jedan takmičarski klub. Pored toga što Zvornik ima odličnu školu košarke u periodu koji je pred nama pokušaćemo da i u takmičarskom smislu razvijamo košarkaški sport i, zašto ne, jedan dan igrati i Premijer ligu. Danas je donesena i Odluka o obrazovanju Stručnog savjeta za sport koji čine članovi koji su iz svih sportskih grana, kao i pedagozi koji predaju djeci i nadam se da će svi dati svoj doprinos da se sačini kvalitetan Program o razvoju sporta grada Zvornika za naredne četiri godine koji će doprinijeti popravljanju stanja sportskih organizacija u našem gradu – rekao je Stevanović.

Skupština grada usvojila je na današnjem zasjedanju i Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2016. godini.

Ovom Odlukom utvrđeno je da je prosječna konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornik u prošloj godini iznosila je 635 KM.

Ova cijena predstavlja prosječnu cijenu dobijenu iz predračuna glavnih projekata za izdate građevinske dozvole na području grada u prošloj godini, a služiće kao osnov za obračunavanje rente.

Prosječna konačna građevinska cijena metra kvadratnog korisne stambene površine stambenog i poslovnog prostora na području grada u 2015. godini iznosila je 570 KM.

Gradska Skupština donijela je i Odluku o boravišnoj taksi kojom je propisano da domaći i strani državljani koji na području grada koriste uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu plaćaju bporavišnu taksu u iznosu 2 KM po noćenju. Odlukom je utvrđeno i koje su kategorije oslobođene od plaćanja, a određeno je i da je paušalni iznos boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje 15 KM za svaki krevet na godišnjem nivou.

Back to top button