Povratak u Federaciju doživo krah

Potpredsjedavajući Doma naroda federalnog Parlamenta Drago Puzigaća ocijenio je da je povratak u Federaciju BiH /FBiH/ doživio krah i da su Srbi povratnici prepušteni sami sebi.

Puzigaća je naveo da je položaj Srba u FBiH veoma težak i da je generalno problem Srba što nemaju posla.

„Kao da su u putujućem cirkusu. Mislim da bi svi u BiH koji su za istinski povratak trebalo i da ga podrže i da to ne budu samo deklarativne priče“, rekao je Puzigaća za „Glas Srpske“.

On je istakao da bez investiranja u povratnička mjesta i bez otvaranja novih kapaciteta nema pomoći, navodeći da na područijima Drvara, Glamoča, Grahova, Bosanskog Petrovca gotovo nema nikakve proizvodnje i da su poslovi koji se rade samo u vezi sa drvnom industrijom ili rezanom građom, što je malo poslova.

Puzigaća je procijenio da u FBiH nema više od 40.000 Srba.

Govoreći o situaciji u vezi sa pitanjem srpskog jezika u FBiH, Puzigaća je naveo da na području odakle on dolazi /Drvar/ u školama postoji srpski jezik, za šta se izborilo prije više godina, dok u ostalim opštinama i kantonima nije takvo stanje i na tim područjima postoji problem i veoma malog broja djece /srpske nacionalnosti/.

Back to top button