PolitikaVIJESTI

Uvođenje jedinice za istrage i tužilačkih istražilaca

Nacrt zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala uvodi jedinice za istrage i bezbjednost i tužilačke istražioce, kao novine od posebnog značaja, rekao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Kovač.

„Mislim da će ovaj zakon biti dorađen kroz stručnu i javnu raspravu, ali da ga ne treba stavljati u službu dnevne politike i priču o obračunu sa neistomišljenicima, što radi opozicija“, naglasio je Kovač.

On je tokom rasprave o Nacrtu zakona naveo da je zakon predložen zaključkom Narodne skupštine, te da ga je sačinila radna grupa sastavljena od eminentnih sudija i tužilaca.

Šef Kluba poslanika DNS-SRS Spomenka Stevanović smatra da u zakon treba uvrstiti obavezu da u Posebnom odjeljenju tužilaštva radi i stručni saradnik finansijske struke, koji je neophodan pri istraživanju krivičnih djela utaje poreza i pranja novca.

Ona je dodala da treba posebno obratiti pažnju da sve odrebe zakona budu usklađene sa Zakonom o krivičnom postupku.

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je da naziv ovog zakona ne odgovara njegovom tekstu, te da nije konzistentan ni unutar sebe, niti u odnosu na Ustav Republike Srpske i druge zakone.

„Ovaj zakon determinišu članovi 8 i 13. U članu 8 se govori o ovlaštenjima tužilačkih istražilaca koji, između ostalog, imaju nadležnost da pozivaju, obavljaju razgovor i kontakte sa bezbjednosno-interesantnim licima“, rekao je Čavić.

Prema ovoj kvalifikaciji, smatra Čavić, svaki građanin može biti saslušavan, privođen i prisluškivan, što je, kako je naveo, u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske koji kaže da je nezakonito lišavanje slobode kažnjivo.

On je rekao da je sporan i član 13 kojim se predviđa za koja krivična djela je nadležno Posebno odjeljenje tužilaštva.

„Kakve veze sa nazivom zakona imaju krivična djela – napad na ustavno uređenje, oružana pobuna, špijunaža, izazivanje nacionalne, vjerske i rasne netrpeljivosti, trgovina ljudima i druga“, upitao je Čavić.

Poslanik SNSD-a Svetozar Jovanović naveo je da lično smatra da su zakonom data prevelika ovlaštenja tužilačkim istražiocima, te očekuje da će u javnim raspravama predlagač to imati u vidu.

(SRNA)

Tagovi
Back to top button
Close
Close