️Javni poziv RARS-a za pružanje mentoring usluga

Razvojna Agencija Republike Srpske obavještava da je od 20. jula do 31. avgusta 2022. godine otvoren Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Usluga mentoringa je besplatna, a odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati u prostorijama korisnika.

Za informacije na raspolaganju je i elektronska adresa: [email protected] i broj telefona: 051/222-157.

Back to top button