Tokom prethodnog dana evidentirano šest požara sa velikom materijalnom štetom

Policijskoj stanici Bratunac 24.03.2022. godine oko 11,00 časova prijavljeno je da u mjestu Konjević Polje, opština Milići, došlo je do požara niskog rastinja, usljed čega je nastupila materijalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

Policijskoj stanici Bratunac 24.03.2022. godine oko 14,05 časova prijavljeno je da u mjestu Ade, opština Bratunac, došlo je do požara usljed zapaljenja niskog rastinja, kojom prilikom je nastupila materijalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

Policijskoj stanici Bratunac 24.03.2022. godine oko 15,00 časova prijavljeno je da u mjestu Pobrđe, opština Bratunac, došlo je do požara niskog rastinja, usljed čega je nastupila materijalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

Staničnom odjeljenju policije Skelani 24.03.2022. godine oko 15,55 časova prijavljeno je da u mjestu Bocmani – Crvica, opština Srebrenica, došlo je do požara u privatnoj šumi, usljed čega je nastupila velika materijalna šteta.

Policijskoj stanici Zvornik 24.03.2022. godine oko 19,20 časova prijavljeno je da u mjestu Petkovci i Klisa, Grad Zvornik, došlo je do šumskog požara, usljed čega je nastupila velika materijalna šteta.

Policijskoj stanici Šekovići 24.03.2022. godine oko 18,25 časova prijavljeno je da u mjestu Tupanari, opština Šekovići, došlo je do šumskog požara koji je zahvatio dio privatne i dio državne šume, usljed čega je nastupila velika materijalna šteta.

Policijska uprava Zvornik još jednom apeluje na sve građane da ne vrše spaljivanje ostataka korova, smeća i drugog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa, kao ni prilikom nepovoljnih vremenskih uslova, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do požara na otvorenom prostoru, a koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Policijska uprava Zvornik će u okviru svojih ovlašćenja preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja su izazvala požar i time ugrozili živote i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu.

Pozivamo građane da prilikom uočavanja požara ili u slučaju nekontrolisanog širenja vatre, o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123, najbližu policijsku stanicu na broj 122.

Back to top button