Naslovna naslovna Za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korone odobreno 71.474.795 KM

Za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korone odobreno 71.474.795 KM

U saopštenju se navodi da su odobreni sljedeći iznosi:  

  • Zdravstvo  50.547.909,64 KM
  • Privreda 4.207.455,67 KM 
  • Poljoprivreda 8.200.000 KM
  • Zavod za zapošljavanje 6.000.000 KM,
  • Turistički vaučeri 1.943.104,82 KM
  • Dezinfekcija škola 576.325,42 KM.

„Kada se uzmu u obzir i isplate za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korona virusa iz 2020. godine, ukupno isplaćena sredstva zaključno sa 30.06.2021. godine iznose 241.263.396,49 KM (Kompenzacioni fond – 122.718.789,61 KM i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske – 118.544.606,88 KM)“, pojasnili su u saopštenju. Kako je navedeno u saopštenju, Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je na današnjoj sjednici Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar-jun 2021. godine. U skladu sa Statutom Kompenzacionog fonda Republike Srpske Izvještaj će biti podnesen Vladi Republike Srpske kao osnivaču Kompenzacionog fonda Republike Srpske. „Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona, koji će biti upućen Vladi Republike Srpske na usvajanje“, navodi se u saopštenju. Ovom uredbom, kako se navodi u saopštenju, uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona. „Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona“, precizira se u saopštenju. Postupak dodjele sredstava sprovodiće Ministarstvo saobraćaja i veza.  

„Privrednom subjektu uplatiće se porezi i doprinosi na platu za svakog zaposlenog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak za period od 1. maja do 31. jula 2021. godine. Sredstva se dodjeljuju privrednom subjektu čija je pretežna, odnosno osnovna djelatnost: gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, ostali kopneni prevoz putnika d. n., uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju te ostale pomoćne djelatnosti u prevozu“, pojasnili su u saopštenju. Kako se navodi u Informaciji, procjena je da su za saniranje finansijskog gubitka, za ovaj sektor, za period od maja do jula 2021. godine potrebna sredstva u iznosu do 1.200.000,00 KM.  „Napominjemo da je do sada za ovaj sektor, za period od marta 2020. godine do aprila 2021. godine pružena finansijska pomoć u iznosu od oko 6,5 miliona KM“, navodi se u saopštenju.

Odobreno 500.000 KM za „Aerodrome Republike Srpske“ 

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske se upoznao sa Informacijom o zahtjevu Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a.d., za saniranje posljedica  izazvanih smanjenjem  obima saobraćaja na Aerodromu Banjaluka, a koje je uzrokovano pandemijom virusa korona. Odobrava se isplata sredstava u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM za pomoć „Aerodromima Republike Srpske“. Upravni odbor Kompenzacionog fonda se upoznao sa Informacijom o molbi privrednog društva „OBUĆA“ d.o.o. Zvornik za pomoć u rješavanju problema uzrokovanih pandemijom  virusa COVID-19. Upravni odbor Kompenzacionog fonda konstatuje da je privredno društvo „OBUĆA“ d.o.o. Zvornik pretpjelo štetne  posljedice pandemije  virusom korona, što se odrazilo na kašnjenje u plaćanju osnovnih obaveza društva i s tim u vezi nemogućnost realizacije ugovorenih poslova. Odobrava se isplata sredstava privrednom društvu „OBUĆA“ d.o.o. Zvornik u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM za pomoć radi saniranja posljedica pandemije virusa korona. Upravni odbor Kompenzacionog fonda se upoznao sa Informacijom o molbi privrednog društva „Samatini“ d.o.o. Milići za dodjelu finansijskih sredstava za saniranje negativnog uticaja pandemije virusa COVID-19.  Upravni odbor Kompenzacionog fonda konstatuje da je privredno društvo „Samatini“ d.o.o. Milići pretpjelo štetne posljedice pandemije  virusom korona, što se odrazilo na značajno smanjenje poslovnih prihoda i s tim u vezi nemogućnost obezbjeđenja obrtnih sredstava za obavljanje proizvodnog procesa. Odobrava se isplata sredstava privrednom društvu „Samatini“ d.o.o. Milići u ukupnom iznosu od  80.000,00 KM za pomoć radi saniranja posljedica pandemije virusa korona. 

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske se upoznao sa Informacijama o pisanim izjavama sa zahtjevom poslovnih subjekata koji su u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ostvaruju pravo na isplatu sredstava za mjesece mart, april i maj 2020. godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i sredstava Kompenzacionog fonda. Odobrava se isplata sredstava po osnovu ispostavljenih  rješenja Poreske uprave u iznosu od 5.260,87 KM u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona (SARS-CoV-2) a koji su naknadno odobreni na osnovu izvršnih rješenja drugostepenog organa.

Exit mobile version