INFOCENTARnaslovnaRegija BiračVIJESTI

Sutra bez struje u Bratuncu i Srebrenici u periodu od 9 do 17 časova

U tabeli ispod pogledajte tačne lokacije koje će sutra biti bez napajanja električnom energijom.

Datum RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat   Područje bez napajanja   Razlog prekida isporuke Vrijeme prekida isporuke  
Početak    Završetak  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Vidikovac Naseljena mjesta: Vidikovac , dio naselja Soloćuša Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Sućeska Naseljena mjesta: Orahovica, Pusmulići, Stupine, Bajramovići, Vijogor, Bektići, Sućeska, Lipovac, Slapovići, Kutuzero, Brakovci, Bastahovine, Bulogovina, Žedanjsko, Opetci, Podgaj -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Srebrenica Naseljena mjesta: Kutlići, Mlinište,Crkvište, Park,ul.Maršala Tita,Srebrenica centar, Crvena rijeka, Petriča, Učina bašta, Stari grad, Bojna, Kožlje -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Bolnica Naseljena mjesta:  Baratove (sol.3, 4, 5 i 6), Kazani,  Panađurište,  -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Baratova Naseljena mjesta: Baratova  ( soliteri 7, 8 i 9 ) -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Fabrika pomfrita  DOO „Srebreničanka“ -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Potočari Naseljena mjesta: Soloćuša, Gostilj, Gniona, Kalemci, Pećišta  Demirovići, Potočari, -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Ljubisavljevići Naseljena mjesta: Ljubisavljevići, Jasenova, Pribojevići, Podravanje, Bogodol -Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Srebrenica kamen Naseljena mjesta: Indrustiska zona Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Klotijevac Naseljena mjesta: Karačići, Knezovi, Urisići, Ljeskovik, Međe, Prohići, Klotijevac, Gladovići, Kaćino brdo, Beširevići, Osat, Sjedače, Rađenovići, Đurđevac Revizija polja 09:00 17:00  
19.09.2021   Bratunac (Srebrenica) DV 10 kV Osmače Naseljena mjesta: Jadar naselje, Brežani, Osmače,Kragljivoda,  Postolje, Sulice, Šljivice,Skejići, Miličeviči,Toplica, Trubari, Krnjići,Tokoljaci, Jezero, Pribidoli, Kušići, Savići, Visočnik, Bukova glava, Skenderovići, Vukosavljevići, Stožersko, Dimnići,Gornje Sase,Brezovice, Moćevići, Oparci, Magudovići, Ratkovići, Poznanovići, Potkorjen, Šubin Revizija polja 09:00 17:00

Tagovi
Back to top button
Close
Close