Nova odluka Vlade RS: Dnevnice za službena putovanja u BiH 20 KM, za inostranstvo i do 70 dolara

Vlada Srpske donijela je Odluku o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Srpskoj.

Ovom odlukom zaposleni će za putovanje u BiH dobijati dnevnicu od 20 KM, dok za službeno putovanje u inostranstvu dnevnica ide i do 70 dolara, u zavisnosti od toga u koju zemlju se putuje.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku RS, zaposleni ima pravo na punu dnevnicu ukoliko je službeno putovanje trajalo više od 12 časova, a ukoliko je trajalo više od osam, a manje od 12 časova, ima pravo na polovinu dnevnice.

“Zaposleni ima pravo na dnevnicu i za neradne dane, odnosno dane vikenda, ukoliko se u to vrijeme zatekao na službenom putovanju”, navodi se u ovoj odluci.

Kada je u pitanju službeno putovanje u inostranstvo, visina dnevnice utvrđena je za svaku državu pojedinačno.

Najmanja dnevnica je za putovanje u zemlje regiona Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku i iznosi 25 evra, dok je za putovanja u Bugarsku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku te Rumuniju predviđena dnevnica od 30 evra.

Po 35 evra za dan dnevnica će biti isplaćena radnicima koji službeno putuju u Češku, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

Za Grčku, Kipar, Maltu, Portugal i Španiju dnevnica iznosi 40 evra, dnevnica od 55 evra predviđena za Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Italiju, Irsku, Luksemburg, Monako, Holandiju, Njemačku, Veliku Britaniju, Island, Norvešku, Švajcarsku i Švedsku.

Ako službeno putujete u Irak, Iran, Izrael, Koreju, Kuvajt ili Novi Zeland biće vam isplaćena dnevnica od 30 američkih dolara, za Rusiju, Kinu, Argentinu i Ukrajinu 45 dolara, 50 dolara za put u Irak, Iran, Novi Zeland…

Najveća dnevnica od 70 dolara isplaćuje se za put u Australiju, Japan, Kanadu, Singapur, kinesko posebno upravno područje Hongkong i Sjedinjene Američke Države.

Kada je u pitanju naknada troškova za službena putovanja, ona prema ovoj odluci podrazumijeva naknadu troškova smještaja, ishrane i prevoza i naknadu ostalih troškova.

„Naknada troškova smještaja na službenom putovanju obračunava se u visini plaćenog računa za hotel, motel i sl. u kome je zaposleni odsjeo, a najviše do visine cijene noćenja u hotelu druge kategorije (četiri zvjezdice), u mjestu službenog boravka“, stoji u odluci.

Ističe se da se naknada troškova smještaja ne obračunava za smještaj radi dnevnog odmora.

Jasno je precizirana i naknada za troškove prevoza na službenom putovanju, prema kojoj zaposleni, po odobrenju poslodavca, može da koristi svoje vozilo samo u slučaju da poslodavac nema na raspolaganju službeni automobil, a upotreba nekog drugog prevoznog sredstva ne odgovara potrebama putovanja.

„U tom slučaju naknada troškova prevoza obračunava se u visini od 20 odsto cijene litra goriva po pređenom kilometru“, piše u odluci Vlade Srpske, a ističe se da obračun naknade u ovom slučaju uključuje i troškove po osnovu putarine, mostarine, parkinga i slično.

Zaposleni je, u svrhu isplaćivanja naknada za službeno putovanje dužan podnijeti račune za smještaj, prevoz i ostale troškove.


Izvor
mondo
Back to top button