VIJESTIZvornik

Još jedna uspješna godina iza šalterske službe

U toku protekle godine u Šalter sali Gradske uprave uprave Zvornik građani su se obratili sa 7.386 podnesaka, a pravni savjeti davani su iz oblasti radnog prava, penzijsko-invalidskog osiguranja i boračko-invalidske zaštite.
Ukupno je ovjereno potpisa prepisa i rukopisa 48.710.
Zaprimljena su 5.432 rješenja zdravstvenog inspektora o određivanju mjera kućne izolacije za šta je u Gradskoj upravi organizovana dostava na kućne adrese od strane ovlaštenih radnika.
U skladu sa odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije o ovjeri potpisa bilo je omogućeno da se ovaj postupak može izvršiti izvan prostorija jedinice lokalne samouprave na osnovu usmjenog zahtjeva stranke putem telefona, a u cilju da se korisnicima olakša da dobiju traženu uslugu, kao i da se smanji broj kontakata.
Radi olakšane komunikacije otvorene su elektronske adrese: [email protected] i [email protected]

Back to top button
Close
Close