Utvrđen iznos „minimalca“ za sledeću godinu

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o najnižoj plati u Srpskoj za narednu godinu koja je utvrđena u iznosu od 520 KM i predstavlja platu nakon oporezivanja.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

„Članom 127. Zakona o radu propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu“, navodi se u saopštenju.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Srpskoj.

Izvor
Nezavisne
Back to top button