Uncategorized

Objavljeno kako su glasali poslanici o rebalansu Budžeta

BANJALUKA – Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske su na Danu za glasanje sa 47 glasova prihvatili drugi rebalans Budžeta Republike Srpske, koji je predložila Vlada Republike Srpske.

Time se može steći uvid u to koliko će poslanika imati nova skupštinska većina nakon jučerašnjeg izlaska DNS-a iz vladajuće koalicije, obzirom da je uobičajeno da će poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srpske glasati za njene prijedloge u vezi s Budžetom.

Podsjećanja radi, za skupštinsku većinu je potrebno imati 42 od ukupno 83 narodna poslanika.

Osim Budžeta, skupština je izglasala i Izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila, kao i set zakona kojim se smanjuju parafiskalni nameti i opterećenje privrede Republike Srpske. To su Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama uz jedan prihvaćeni amandman i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

-Narodna skupština usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak po hitnom postupku, kojim je propisano da se imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka, te Zakon o faktoringu uz jedan usvojeni amandman koji postaje sastavni dio zakona“, saopšteno je iz NS Republike Srpske.

Usvojen je i Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi. Parlament je usvojio i izvještaje po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj.

 Na fotografiji pogledajte kako su glasali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske za drugi rebalans Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu.

Izvor
Nezavisne
Tagovi
Back to top button
Close
Close