5.9 C
Zvornik
27. новембра 2022.

Šta sve Institut preporučuje đacima i nastavnicima: Nema rada u grupama,dijeljenja pribora ni posjeta drugim institucijama

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je preporuke u vezi sa početkom nove školske godine i organizacijom nastave u Srpskoj.


Đaci i nastavnici, između ostalog, treba da drže distancu od dva metra, više neće biti rada u grupama ni dijeljenja školskog pribora i užine. Za đake koji su u karantinu ili iz zdravstvenih razloga ne mogu u školu biće održavana onlajn nastava, a prevoz učenika treba da organizuje direktor škole.

Sve preporuke Instituta:

1. Opšte preporuke za organizaciju nastavnog procesa:

1.1. Svi radnici škole trebaju aktivno biti uključeni u sprovođenje svih mjera, te ličnim primjerom učenicima ukazivati na značaj pridržavanja propisanih mjera.

1.2. Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju mjera, o broju učenika i zaposlenog osoblja u objektu, školskom dvorištu, razmaku između učenika, ukazuju učenicima na potrebu pridržavanja mjera, korištenju dezinfekcionih sredstava i drugo.

1.3. Nastavni proces je neophodno organizovati na načinda se omogućiprimjena fizičke distance. Učenici treba da sjede pojedinačno u klupama,s tim da se svako odjeljenje koje ima više od 15 učenika dijeli na dvije grupe. Neophodno je podsticati fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu i higijenu prostora.Predmeti i  površine  koji  se  često  dodiruju  (kvake,  prekidači…)  moraju  se  posebno  često  prebrisavati  i dezinfikovati.

1.4. U skladu sa kapacitetima škole, preporučuje se u školama koje rade samo u prvoj smjeni, organizovanjeradau dvije smjene.

1.5. Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena Kovid-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama savjerovatnom ilipotvrđenom infekcijom uzrokovanom virusom korona, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škola, niti ulaziti u vanjske (dvorište, vrt, igralište) i unutrašnje prostore ustanove.

1.6. U školu ograničiti/kontrolisati ulazak svih osoba koje nisu zaposlene u školi.1.7. Ispred ulaza u školu, prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda, obavezno je održavanje fizičkedistance od dva metra. Nema zadržavanja roditelja niti učenika u školskom dvorištu.

1.8. Zabraniti sve posjete školama (kao što su pozorišne predstave, predavanja spoljnih predavača i sl.) i posjete škola drugim institucijama.

1.9. Učitelji i nastavnici između sebe i u odnosu na druge zaposlene, trebaju osigurati fizičku distancu od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru. Navedena fizička distanca se preporučuje održavati kada je god moguće između učitelja/nastavnika i učenika.

1.10. U zbornici učitelji/nastavniciprimjenjuju fizičku distancu od dva metra. Za sastanke i dogovore potrebno je koristiti se e-komunikacijom.

1.11. U učionicama mogu boraviti isključivo učenici i njihovi učitelji/nastavnici.

1.12.Kad god to prilike dozvoljavaju, pojedine nastavne jedinice organizovati na otvorenom.

1.13. Ne preporučuje se održavanje časova fizičkog vaspitanja u zatvorenom.Kad god je to moguće časove fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom uz primjenu fizičke aktivnosti koja dozvoljava primjenu fizičke distanceizmeđu učenika. Preporučuje se da se u zatvorenom prostoru časovi fizičkog vaspitanja organizuju na način da se kroz nastavne jedinice obrađuju teorijski sadržaji, kao što su npr. upoznavanje pravila nekih od sportova (upotrebom video-materijala), sticanje znanja iz oblasti zdravstvenog vaspitanja i obrazovanja i slično.

1.14. Prostorije je potrebno obavezno provjetravati na svakom odmoru ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvorene prozore tokom nastave. Ne koristiti klima uređaje.

1.15. Svaka planirana aktivnost škole, van redovnih školskih aktivnosti,će se procjenjivati u skladu sa epidemiološkom situacijomi na osnovu toga će se donositi konačna preporuka.

1.16. U školi je obavezno postaviti plakate sa edukativnim materijalima (prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske).

2. Preporuke za zaposleno osoblje:

2.1. Zaposleni u školama ne mogu dolaziti na posao ukoliko imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi: kašalj i kratak dah, bol u grlu, zatim malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili ukoliko su bili u kontaktu sa vjerovatnim ili potvrđenim slučajem Kovida-19, odnosno ako jenjima ili članovima njihovog domaćinstva izrečena mjera izolacije/karantina.Ukoliko su zaposleni imali simptome kompatibilne sa Kovidom-19, neophodnoje javljanje nadležnom doktoru radi provjere da li se radi o Kovidu-19, te postupanje u skladu sa protokolima,  čak i kada se radi o simptomima koji su trajali kratko.

2.2. Zaposleni prije dolaska na radno mjesto kontrolišu svoju tjelesnu temperaturu, te u slučaju povišene temperature ne dolazena posao, obavještavaju direktora i javljaju se nadležnom doktoru

2.3. Na ulazu škole se vrši dezinfekcija ruku, dezinficijensom za ruke na bazi alkohola ili drugim odgovarajućim sredstvom.Na mjestu dezinfekcije je postavljeno uputstvo za pravilnu dezinfekciju ruku.

2.4. Svi zaposleni u školi obavezno nose maske. Maske se moraju nositi na ispravan način, tako da naliježu na lice i prekrivaju nos, usta i bradu. Ukoliko zaposleni koriste maske za jednokratnu upotrebu iste je potrebno promijeniti čim se ovlaže, zaprljaju ili oštete. Kada se skinu, maske se ne smiju koristiti ponovo. Skinute maske se odlažu u namjenske kese postavljene u kante sa poklopcem koje moraju biti obilježene za tu namjenu i izvan doticaja učenika.Ukoliko se koriste pamučne maske zaposleni su dužni da tokom radnog vremena koriste najmanje dvije maske koje je potrebno mijenjati čim se ovlaže ili zaprljaju, a po potrebi i češće.

2.5. Svi zaposleni moraju između sebe osigurati fizičku distancu od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru. Navedena fizička distanca se preporučuje održavati i kada god je moguće između zaposlenih i učenika. Nije dozvoljeno okupljanje zaposlenih unutar škole na pauzama ili za vrijeme obroka/kafa.

2.6. U zbornici  učitelji/nastavnici  primjenjuju  fizičku  distancu  od dva  metrai ograničavaju  vrijeme provedeno u njoj na minimum. Za sastanke i dogovore potrebno je maksimalno koristiti e-komunikaciju.

2.7. U učionicama mogu boraviti isključivo učenici i njihovi učitelji/nastavnici.

2.8. Važno je omogućiti redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom u trajanju od 20 sekundi nakon korištenja toaleta i kada ruke izgledaju zaprljano. Nakon pranja ruku tečnim sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, koji se nakon korištenja baca u namjensku kantu za otpad, sa poklopcem. Na mjestu gdje se peru ruke je neophodno postaviti uputstva za pravilno pranje ruku.

2.9. U svakoj školi direktor je odgovoran za kontrolu sprovođenja mjera, izvještavanje i redovnu komunikaciju sa relevantnim institucijama.2.10. U slučaju pojave simptoma Kovida-19 tokom boravka u školi, kod bilo kojeg zaposlenog radnika škole, isti se odmah udaljava sa radnog mjesta te o istom obavještava direktorkoji obavještava higijensko –epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja koja prema zvaničnom Protokolu provodi epidemiološko istraživanje i provodi neophodne mjere prema oboljelom i kontaktima.

2.11. Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju mjera, o broju učenika u objektu, školskom dvorištu, razmaku između učenika, ukazuju učenicima na potrebu pridržavanja mjera, korištenju dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski i drugo.

2.12. Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja časa, kakone bi došlo do nepotrebnog grupisanja učenika.


2.13. Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate onlajn nastavu, za sve informacije, pojašnjenja i drugo, kao što je bilo u toku drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.Škola treba da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, a direktor škole odlučuje za koji vid podrške će se opredijeliti, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom.

2.14. U školi je potrebno stvoriti klimu koja neće dodatno opteretiti učenike i uticati na njihovo mentalno zdravlje, te će biti neophodno da im se sve mjere predoče na njima primjeren način, bez dodatnog opterećenja ili izazivanja nelagode (prilagoditi im informacije o virusu, potrebi pridržavanja mjera, pranja ruku, dezinfekcije, pojasniti zašto nastavnici nose maske, zašto sjede odvojeni, zašto ne mogu izlaziti za vrijeme odmora, zašto se ne smiju zadržavati u dvorištu škole i grupisati i drugo). Takođe, veoma je bitno da se sa roditeljima razgovara na primjeren način, kako bi i roditelji sa djecom razgovarali o ponašanju i pridržavanju mjera za vrijeme boravka u školi.

2.15. Direktor je dužan da napravi plan sa jasno definisanim protokom informacija, odnosno tzv. hodogram ko, na koji način i koga obavještava o saznanju o pojavi simptoma ili prilikom uočavanja istih, kako i kada reaguju (roditelji, učenici, nastavnici, odjeljenjske starješine, radnici škola…). Sa planom protoka informacija i hodogramom trebaju biti upoznati svi radnici škole kao i roditelji, ali i učenici.2.16. Direktor, kao rukovodilac škole, istupa u ime škole i nakon dobijanja informacija, obavještava druge institucije o situaciji, te sa kriznim štabom na nivou lokalne zajednice razmatra mjere i njihovo sprovođenje.

2.17. Plakate koji će radnicima škola i učenicima pružiti informacije o virusu i načinu njegovog širenja, značaju pridržavanja mjera, kao i načinu pravilnog pranja i dezinfekcije ruku, pravilnog nošenja zaštitne maske i dr., škole treba da postave na vidna mjesta iu učionice, kako bi u svakom momentu bili dostupni svima. Takođe,  navedene  informacije  potrebno  je  vizualizovati  i  kroz  kratke  video-materijale distribuirati  putem  medija  zbog  velikog  broja  učenika,  odnosno  roditelja  djece  školskog  uzrasta  u Republici Srpskoj.

3. Preporuke za učenike

3.1. Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi: kašalj i kratak dah, bol u grlu, zatim malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postojisumnja ili potvrđena Kovid-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa potvrđenom infekcijom uzrokovanom virusom korona, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škola, niti ulaziti u vanjske (dvorište, bašta, igralište) i unutrašnje prostore ustanove.

3.2. Učenici kojiimaju simptome zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđenaKovid-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom ili povrđenom infekcijom uzrokovanom virusom korona (na primjer,ukoliko je kod nekog člana domaćinstva potvrđena  infekcija  ili postoji  sumnjana  infekciju virusom )  ostaju kod  kuće,  te  ih roditelji/staratelji ne smiju dovoditi u školu.

3.3. Prije polaska učenika u školu roditelji/starateljivrše provjeru fizičkog stanja djeteta i njegove tjelesne temperature.

3.4. Učenike kontinuirano podsticati na održavanje higijene i pravilno ponašanje u kontekstu sprečavanja pojave infekcije. Obavezno je omogućiti redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom nakon korištenja toaleta i kada ruke izgledaju zaprljano. Nakon pranja ruku tečnim sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu, koji se nakon korištenja baca u namjensku kantu za otpad, sa poklopcem.  Prije  ulaska  u  učionicu,  djeca  obavezno  dezinfikuju  ruke  prije  početka  nastave. Učitelj/nastavnik koji realizuje prvi čas dužan je da pomogne učenicima prilikom dezinfekcije ruku nakon čega ostavlja dezinfekciono sredstvo na predviđeno mjesto.

3.5.Svako dijete donosi svoju užinu i ne dijeli je sa drugom djecom. Takođe, ne dijele ni školski pribor,te treba izbjegavati rad u parovima, grupni rad i slično.

3.6.Učenici trebada nose zaštitne maskeprilikom ulaska u školu, odlaska u toalet i na mjestima gdje se susreću sa djecom iz drugih odjeljenja/razreda. Nošenje maske tokom nastave se preporučuje kada je to moguće, posebno kada su u pitanju djeca koja imaju zdravstvene probleme (alergije, astmu, dijabetes, sistemske bolesti i dr ) ili su sklona čestim infekcijama respiratornog sistema. Način korištenja maski podrazumijeva adekvatan način stavljanja i upotrebe maske,te njeno higijensko odlaganje u otpad. Svaka manipulacija sa maskom, prije i poslije upotrebe zahtijeva pranje/dezinfekciju ruku. Za učenike se preporučuje nošenje pamučnih maski. Svaki učenik treba da ima rezervnu masku u slučaju oštećenja ili prljanja.

3.7. Ako učenik razvije simptome Kovida-19 tokom boravka u školi odmah se obavještavaju roditelji, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. U školi mora biti obezbijeđena prostorija u kojoj će boraviti dijete sa simptomima, do dolaska roditelja/staratelja. Dijete sa simptomima se odmah izdvajau tu prostoriju, dok se učionica u kojoj je dijete boravilo odmah provjetrava i dezinfekcionim sredstvom se prebrišu klupa i druga mjesta koja su često dodirivana. Ujedno, učitelj/nastavnik o istom obavještava direktora koji, dalje, obavještava higijensko –epidemiološku službu nadležnog doma zdravlja koja sprovodi epidemiološko istraživanje i neophodne epidemiološke mjere u ovom slučaju, te nadležno Ministarstvo.

3.8. Učenici sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u redovnim odjeljenjima uključuju se u nastavni proces kao i djeca tipičnog razvoja, s tim da je neophodno poštovati vrstu smetnje koju dijete ima.

3.9. Za djecu hronične bolesnike potrebno je da, roditelji pored svog mišljenja, prije polaska u školu, školi dostave mišljenje nadležnog ljekara o procjeni njegovog zdravstvenog stanja i mogućnosti pohađanja nastave.

3.10. Djeca u karantinu/izolaciji kao i druga djeca za koju to preporuči nadležni doktor medicine,pohađaju onlajn nastavu.N astavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate onlajn nastavu, za sve informacije, pojašnjenja i drugo, kao što je bilo u toku drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.Škola treba da koristi sve moguće kapacitete za organizovanje nastave na ovakav način, a direktor škole odlučuje za koji vid podrške će se opredijeliti, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom. Učenicima koji pohađaju onlajn nastavu ne upisuju se izostanci sa nastave.

3.11. Organizovanje produženog boravka i jutarnjeg čuvanja treba planirati poštujući propisanehigijensko-epidemiološke mjere.Produženi boravak i jutarnje čuvanje se organizuje za grupu od maksimalno 15 učenika.

3.12. Nije preporučljivo da učenici izlaze za vrijeme odmora. Ukoliko postoji potreba za odlazak u toalet, omogućiti učeniku odlazak za vrijeme trajanja časa, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupisanja učenika.Nije dozvoljeno organizovanje  kabinetske  nastave,  budući  da takva  nastava  zahtijeva  pojačano  kretanje  po hodnicima, miješanje djece različitih razreda/odjeljenja i zajedničku upotreba predmeta/površina od strane učenika različitih razreda/odjeljenja.

3.13. Direktori su dužni da organizuju prevoz učenika, odnosno da sa lokalnim zajednicama i prevoznicima dogovore način prevoza učenika, po prilagođenom rasporedu uz poštovanje mjera i preporuka Instituta za javno zdravstvoRepublike Srpske


POVEZANO

ISTAKNUTO

IZBOR UREDNIKA

Pratite nas

25,923FanovaLajkuj
1,112PratilacaZaprati
982PratilacaZaprati
1,123PretplatniciPretplatite se