U Zvorniku besplatna pravna pomoć za izbjegla i raseljena lica

Obavještavaju se građani da se u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Zvornik (katastar, ulica Patrijarha Pavla br.1), nalazi Kancelarija za pružanje besplatne pravne pomoći Republičkog sekretarijata za raselјena lica i migracije Republike Srpske.

Kancelarija se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći izbjeglicama i raselјenim licima u rješavanju njihovih imovinsko-pravnih pitanja na području Federacije BiH, a u postupku uspostave ili zamjene zemlјišnih knjiga na teritoriji Federacije BiH.

Radno vrijeme kancelarije je radnim danima od 07-15 časova. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 056/490-132.

Back to top button