Sve manja opasnost od poplave, vodostaj Sapne manji za oko 20 cm (foto)

Usljed obilnih padavina nivo rijeka na području grada Zvornika postao je viši, prijeteći da izazove nove probleme. Raniji infrastrukturni radovi umnogome su pomogli da do toga ne dođe, ali postoje pojedina mjesta u kojima se rijeka Sapna izlila.

Danas oko 12 sati rijeka Sapna izlila je iz svog korita u naselju Hajdarevići u mjesnoj zajednici Ristići između Cera i Đulića. Ovo je potvrdio i šef zvorničke Civilne zaštite Rajko Jurošević.

Foto: MZ Đulići,FB

Vodostaj rijeke Sapne kod Čelopeka niži je za oko 20 cm i to dalje ukazuje na smanjenje opasnosti od njenog izlivanja.

Rijeka Drina ne bilježi nagli rast, tako da prihvata bez problema sve pristigle količine vode koje stignu iz Sapne i Hoče, pa se iz Civilne zaštite nadaju da neće biti poplava na području Zvornika, posebno u naseljima koja se nalaze na ušću ovih dviju pritoka Drine.

U Kozluku je stanje pripravnosti jer je kozlučka rijeka na maksimalnom nivou, a zabilježeno je i plavljenje nekoliko dvorišta i usijeva u poljima.

Back to top button