Prekid isporuke električne energije za dan 26.05.2020

Naziv Elektroenergetskog objekta Područje bez napajanja Razlog prekida isporuke Početak Završetak
Dv 10 kV Grbavci Jardan-Mera, Mihajlovići, Birčaci,Radići, Berbići,
Grbavci, Glumina, Zlatne Vode, Gajevi, Arnauti, Jokići, Kitovnice,
Križevići, Sahanići, Striježevo, Planinci,
Potočani, Seferovići, Šib, Motovo, Delići i Baljkovica
Zamena dotrajalih stubnih uporišta i rasjeka 08:30 i
14:00
10:30
i
15:00
Dv 10 kV Grbavci Ora-Barake Zamena dotrajalih stubnih uporišta i rasjeka 08:30 15:00

Back to top button