DruštvoINFOCENTARVIJESTI

Obavještenje MUP-a RS o mogućnostima kretanja u policijskom času

Kome je i pod kojim uslovima dozvoljeno kretanje?

Obavješavamo građane da se zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske, u periodu od 20,00 do 05,00 časova, ne odnosi na: zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, pripadnike MUP-a i drugih agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, a koji su na zadatku, te lica kojima poslodavac izda potvrdu o kretanju zbog nesmetanog obavljanja rada i lica kojima MUP izda dozvolu za kretanje.
Lica kojima poslodavac izdaje potvrdu definisana su tačkom 5. Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske. U potvrdi moraju biti navedeni lični podaci radnika (ime i prezime, JMB, broj), te potvrda mora biti sa rokom važenja do 30.03.2020. godine, potpisana i ovjerena od strane poslodavca. Uz potvrdu lice je dužno da ima važeći identifikacioni dokument, a obrazac potvrde za poslodavca može se preuzeti na sajtu MUP-a i Vlade Republike Srpske.

MUP Republike Srpske izdaje potvrdu o potrebi kretanja licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem

Tagovi
Back to top button
Close
Close