Tribina Aktiva žena SNSD-a Zvornik na temu „Položaj žene u društvu“

ZVORNIK – U organizaciji Aktiva žena SNSD-a Zvornik, a povodom 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, danas je u Zvorniku održana Javna tribina na temu „Položaj žene u društvu“.

Direktor Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač koja je bila gost na tribini rekla je da je neophodno da subjekti zaštite na vrijeme prepoznaju i spriječe nasilje nad ženama jer se u posljednih 17 godina u Republici Srpskoj dogodilo 105 ubistava žena koje su bile žrtve dugotrajnog porodičnog nasilja.

Lukačeva je naglasila da Džender centar Vlade Republike Srpske kontinuirano radi na edukaciji zaposlenih u centrima za socijani rad, centrima za mentalno zdravlje, policijom i drugim subektima kako bi se na vrijeme prepoznali i spriječili postupci koji vode ka porodičnom nasilju.

Podsjećajući da je od 25. novembra do 10. decembra globalni period 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, Lukačeva je rekla da se u tom periodu nastoji skenuti pažnja javnosti na problem nasilja, ne samo porodičnog, koje je ustvari najčešće i najvidljivije, nego i na rodno zasnovano nasilje, koje uključuje različite vrste nasilja.

– Nasilje postoji svugdje u svijetu i to je globalni problem. Zavisi od zakonodavstava, onih koji provode zakon i od subjekata zaštite, naravno i od materijalne moći društva kako da riješi taj problem – rekla je Lukačeva.

Ona je naglasila da su Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i novi Krivični zakonik Republike Srpske, koji je donešen ove godine, usklađeni sa konvencijom Savjeta Evrope koja se odnosi na suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama.

– Čak mogu reći da je Krivični zakonik Republike Srpske u potpunosti ispoštovao sve odredbe konvencije Savjeta Evrope -istakla je ona i naglasila da je dalje na sudovima, tužilaštvima i ostalim subjektima zaštite da slučajeve nasilja zaprime i procesuiraju, dok su centri za socijalni rad i policija prvi subjekti kojima se prijavljuje nasilje.

Lukačeva je podsjetila da se danas, na Dan ljudskih prava, završava kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv protiv rodno zasnovanog nasilja.

Predsjednik Aktiva žena SNSD-a Zvornik Dušica Šolaja istakla je da su ovakvi događaji, odnosno tribine, na kojima se razgovara o nasilju nad ženama, jako važni iz razloga što ih treba približiti ciljnoj grupi na način da to nije društveno prihvatljivo ponašanje i da je zakonom sankcionisano.

– Mislim da je jako važno, što se tiče samog položaja žene u društvu, da svi radimo na ekonomskom jačanju žene. To je nešto što zavrijeđuje da se na tome radi i da to bude vodilja koja će pomoći na sprečavanju nasilja nad ženama — rekla je Šolaja.

Ona je podsjetila da se žena koja je izložena nasilju, a koja nije ekonomski obezbjeđena, nažalost, prije ili kasnije vraća onome s kojim je živjela i ponovo bude izložena nasilju.

Ističući da je zadovoljna položajem žena u Zvorniku kad je u pitanju djelovanje lokalne uprave, Šolaja je naglasila da to ne znači da treba prestati kontinuirano raditi po ovom pitanju, ne samo u okviru 16 dana aktivizma, nego svih 356 dana u godini.

– Moramo sagledati sve ono šta možemo učiniti, prije svega, na suzbijanju pojave nasilja u porodici, jer je to nešto što ostavlja negativne posljedice i na djecu, ne samo na ženu – rekla je Šolaja.

Ona je dodala da je današnja tribina bila koncipirana na način da svi koji su bili prisutni budu upoznati šta sve zakonska regulativa na ovu temu omogućava kada je u pitanju nasilje nad ženama, te da se čuje razmišljanje žena na ovu temu.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da Gradska uprava kroz razne projekte nastoji da podrži, odnosno osnaži ulogu žene u društvu i njenu ekonomsku nezavisnost.

On je naglasio da je Zvornik, jedan od gradova, u kojem žene zauzimaju značajne funkcije u lokalnoj vlasti, javnim preduzećima i privatnom sektoru.

Back to top button