Više od pola tone hrane trulo i isteklog roka

BANJALUKA/GRADIŠKA – Oko 550 kilograma hrane povučeno je sa tržišta i uništeno zbog truljenja, isteklog roka trajanja i nepotpune deklaracije, potvrđeno je u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Ova hrana, koja nije bila za ljudsku upotrebu, nađena je u prvom polugodištu ove godine tokom kontrole unutrašnjeg prometa Republičke inspekcije, kao i lokalnih inspekcija, po čijem nalogu je i uništena.

„Republička inspekcija za hranu je u unutrašnjem prometu izvršila 490 kontrola, dok je inspekcija na nivou jedinica lokalne samouprave izvršila 4.518 kontrola u objektima u kojima se proizvodi i prometuje hrana“, pojašnjeno je u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Prema njihovim riječima, u oko 42 odsto kontrola inspektori su konstatovali propuste koji za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su neredovni sanitarni pregledi zaposlenih, propusti u održavanju higijene u objektima, te nepravilna manipulacija hranom.

Kako navode, nadležna inspekcija je za šest mjeseci ove godine pregledala 32.213 pošiljki hrane prilikom uvoza.

U posmatranom periodu u kontroli uvoza hrane inspektori su, ističu, uzeli 1.374 uzorka koji su dostavljeni na analizu ovlaštenim laboratorijama.

„U 12 slučajeva utvrđeno je da pošiljke hrane nisu ispunjavale propisane parametre zdravstvene ispravnosti i kvaliteta, pa je zabranjen njihov uvoz, a uglavnom se radi o mesnim prerađevinama i konditorskim proizvodima porijeklom iz Srbije“, istakli su u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Kako pojašnjavaju, u skladu sa procijenjenim rizikom od nepravilnosti izrađuje se operativni plan uzorkovanja, odnosno utvrđuju se najveći potencijalni rizici kod određenog proizvoda.

„Tako kod voća i povrća najveći rizik predstavlja nedozvoljena količina pesticida i teških metala, te su upravo to parametri na koje se vrše analize ove vrste hrane“, rekli su u ovoj upravi.

Dodali su da se pošiljke koje se pošalju na analizu ne puštaju u promet prije dobijanja laboratorijskih rezultata.

Kako navode, zahvaljujući kontinuiranom nadzoru nadležne inspekcije proteklih godina nije bilo prijavljenih slučajeva zdravstvenih tegoba ili oštećenja zdravlja zbog konzumiranja eventualno neispravne hrane. Milena P. iz Gradiške kaže da uvijek dva ili tri puta provjeri rokove kako bi bila sigurna da je hrana koju uzima ispravnog roka trajanja.

„Hrana je jako osjetljiva stvar i plašim se za svoje i zdravlje djece, pa uvijek više puta provjerim rok važenja jer ne želim da se otrujem“, rekla je ona.

Marija D. iz Višegrada kazala je da je jednom u nepažnji kupila jogurt sa isteklim rokom trajanja, te da ga je odmah bacila u smeće. „Sva sreća pa sam primijetila na vrijeme da je jogurtu istekao rok trajanja i da ga nisam popila“, kazala je Marija D.***

Back to top button