Nezadovoljni drvoprerađivači blokirali saobraćaj na Podromaniji

SOKOLAC – Nezadovoljni drvoprerađivači Sarajevsko–romanijske i gornjodrinske regije blokirali su jutros puteve prema Sokocu, Palama te Rogatici.

Blokadom magistralnih puteva Pale-Sokolac i Sokolac-Rogatica prvoprerađivači su prešli na radikalnije oblike borbe kako bi se, naveli su, osigurali bolji uslovi za njihov rad i time zaustavilo siromašenje ovog dijela RS.

U zahtjevima, koje su ranije uputili predsjedniku, premijerki, resornim ministarstvima i generalnom direktoru preduzeća „Šume RS-a“ pozivali su na odgovornost aktere dosadašnje poslovne politike u oblasti šumarstva javlja Fena.

Zahtijevali su i da se „utvrdi odgovorost menadžmenta ‘Šuma RS-a’, koji je svojim neodgovornim djelovanjem u kadrovskoj politici, raspodjeli sirovine i nesankcionisanju preduzeća koja se bave preprodajom i izvozom drvnih sortimenata doveo do haotičnog stanja u drvnoj industriji u Sarajevsko-romanijskoj i gornjopodrinskoj regiji“.

Od „Šuma RS-a“ su tražili da pri raspodjeli šumskih drvnih sortimenata prioritet treba da daju drvoprerađivačima s područja 12 opština Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije, odakle sortimenti i potječu.

Izrazili su i protivljenje odlukama „Šuma RS“ da na poziciju direktora Šumskog gazdinstva „Romanija“ imenuje Rajka Bulajića.

Drvoprerađivači su jutros saobraćaj blokirali kamionima, a dozvoljava se prolaz samo vozilima hitne pomoći.

Back to top button