5.9 C
Zvornik
26. новембра 2022.

Bez kacige NE SJEDAJTE na motor

I pored par relativno toplih dana u februaru, zima nije idealno vrijeme za vožnju motocikla. Ali sigurno je najbolji period kada se razmišlja o njegovoj nabavci. Kad kupite motocikl, prva stvar koju treba da uradite je da kupite i kacigu, i to ne bilo kakvu. Većina vozača gleda da kupi što jeftiniju kako bi s vrata skinuli policiju. Nažalost, sa motocikla se pada prije ili kasnije. Tom prilikom bolje bi vam bilo da imate što je moguće bolju zaštitu, pišu Nezavisne novine.Ukoliko vam neko kaže da postoji „najbolja kaciga“ i kaže konkretan model, sa velikom dozom sigurnosti možete da zaključite da vašeg sagovornika ubuduće ne treba shvatati ozbiljno.

Prije kupovine isprobajte što je moguće više modela kaciga, različitih cjenovnih razreda i različitih proizvođača. Kaciga je veoma važan dio zaštitne opreme svakog vozača motora ili skutera. Osnovna namjena kacige je da zaštiti glavu vozača prilikom udarca, dok su sekundarne namjene: sprečavanje udarca i ujeda insekata, omogućavanje lakše vožnju po kiši i održavanje tjelesne temperature vozača tokom hladnih perioda, sprečavanje opekotina prilikom sunčanih dana, štiti oči i lice vozača od prašine i jakog vjetra prilikom vožnje.

Tipovi kaciga

Naš zakon o saobraćaju zahtijeva nošenje kaciga na svim tipovima motorcikala, ali za raliku od nekih zemalja, kacige ne moraju ispunjavati posebne standarde.

„Full face“ – kaciga u pravom smislu riječi, pokriva kompletnu glavu vozača. Providni ili zatamnjeni pokretni poklopac (vizir) pokriva pojas od očiju do ispod nosa vozača. Veći broj ovih kaciga posjeduje i ventilacione proreze koji omogućavaju bolji dovod vazduha do disajnih organa. Ono što odlikuje ovaj tip kaciga je visok stepen zaštite kao pozitivna osobina i visoka temperatura, osećaj izolovanosti i prigušenje zvučnih signala kao negativne osobine.

Modularne kacige su, praktično, podvarijanta „full face“ kaciga. One poseduju pokretni dio (dio za bradu vozača) kacige koji se može podići poput vizira na klasičnim full face kacigama.

Otvorena kaciga pokriva zadnji dio glave, ali nema zaštitu brade. Vizir nije pokretan, ali se može skinuti. Ovaj tip kaciga nudi veoma malo zaštite licu vozača, a vizir omogućava samo malu zaštitu i najčešće se koristi zatamnjeno staklo kako bi se oči zaštitile od svjetala drugih vozila ili sunca.

Polukaciga – Izgleda isto kao otvorena kaciga sa prednje strane, dok je sa zadnje strane skraćena. Ovakva kaciga pruža minimalnu zaštitu dozvoljenu zakonom i poput otvorene kacige, potrebno je koristiti naočari kako bi se zaštita sa prednje strane dovela do zadovoljavajućeg nivoa. Ovaj tip kaciga je sklon pomjeranju i spadanju sa glave prilikom udesa. Polukaciga je tehnološki i sigurnosno prevaziđen, ali je i dalje veoma popularan kod „harli“ vozača, zbog minimalnog remećenja „stila“.

Konstrukcija

Moderne kacige se prave od plastike, a često se ta plastika ojačava kevlarom ili karbonskim vlakinima. Unutrašnjost kacige se obično popunjava sunđerom i tekstilom kako bi se povećali udobnost i zaštita vozača. Kacige za vozače motocikala se tako projektuju da u slučaju udarca pucaju i time rasipaju energiju kako bi glava vozača pretrpjela što manje oštećenja. Usljed takvog načina konstrukcije, kacige su poslije prvog udarca praktično neupotrebljive. Udarac ne mora, neophodno, biti uzrokovan padom već se kaciga može i ispustiti ili udariti neohotice o neki čvrst predmet. Udarac možda neće ostaviti vidljivo oštećenje, ali će integritet kacige biti narušen i ona više neće biti u mogućnosti da pruži adekvatnu zaštitu vozaču. Da bi ste bili potpuno sigurni, kacige bi trebalo mijenjati nakon bilo kakvog ozbiljnijeg udarca ili poslije tri do pet godina, iako nije bilo nekog značajnog udarca. Razlog je jednostavan, sve komponente (materijali i ljepilo) kacige stare i gube svoje karakteristike.

Funkcionalnost

Spoljni omotač kacige treba da spriječi prodor špicastih objekata unutar kacige i da obezbijedi strukturnu snagu kacigi kako se unutrašnji sloj ne bi raspao pri kontaktu s abrazivnom površinom (najčešće asfaltom). Unutrašnji sloj, sačinjen od posebne pene ili livenog stiropora, ima zadatak da uspori kretanje kacige pri udarcu i time smanji zaustavnu silu koja djeluje na kacigu (i samim tim glavu vozača).

Da bi bolje bio shvaćen princip na kome funkcioniše kaciga, potrebno je shvatiti mehanizam nanošenja povrede glave. Uvreženo mišljenje da kaciga štiti lobanju od pucanja je potpuno pogrešno. Frakture lobanje su u najvećem broju slučajeva neškodljive po život, sem ukoliko je fraktura takva da lobanja poslije frakture pritiska i oštećuje mozak. Ono što je najopasnije su povrede mozga. Povrede mozga najčešće rezultuju smrću, trajnim oštećenjima, promjenama ličnosti, a samo neurološko tkivo ne posjeduje moć zarastanja poput onog koje poseduju ljudske kosti. Dakle, osnovni cilj kacige je da spriječi traume, odnosno, povrede mozga, dok se povrede lica i lobanje tretiraju kao sekundardni i manje značajan cilj kacige. Dakle, postava kacige mora da bude mekana i debela kako bi pružila mogućnost lobanji unutar kacige da se što blaže zaustavi. Nažalost, praktični razlozi limitiraju debljinu postave i ona veoma brzo gubi smisao ukoliko je deblja od 2,5 ili 5cm.

Idealna postava mora biti onoliko tvrda da linearno i nežno zaustavi kretanje lobanje. A koliko je ta idealna tvrdoća? Kao i obično, odgovor na ovakva pitanja je – zavisi. Tvrdoće zavisi od jačine (i brzine) udarca i taj podatak nije poznat projektantima kaciga, pa onda projektanti na osnovu statističkih podataka o udesima motorciklista, kao i na osnovu tipa kacige određuju taj parametar. Zbog toga, kacige imaju veoma uzak opseg u kome djeluju sa 100 odsto efikasnosti, ali je to i dalje daleko veći stepen zaštite nego vožnja motora bez kacige.

Oblik glave i udobnost kacige

Iako ljudske glave mogu imati neograničeni spektar oblika i veličina, za sada nije moguće naručiti potpuno prilagođen oblik kacige za konkretnog vozača – bar ne za sada. Dakle, osuđeni ste na ono što lokalni prodavci imaju u ponudi. A to u BiH znači veoma oskudan izbor.

Olakšica je to što veliki broj kaciga možete dodatno prilagoditi dodatnim slojevima postave, koja se fabrički isporučuju radi što boljeg prilagođavanja unutrašnjosti kacige obliku vaše glave. Nažalost, kao i obično, prodaju novih modela najviše pospješuju atraktivni dizajni, imena poznatih vozača koji nose taj tip kacige, pa nije čudo što su proizvođačima kriterijumi poput udobnosti, oblika i nivoa zvučne zaštite na dnu liste.

Ne postoji poseban sistem obilježavanja kaciga za posebne tipove glava iz veoma prostog razloga. Iako proizvođači žele da izađu u susret vozačima, pravno oni žele da se u potpunosti ograde od situacija gdje bi javno propisivali određen tip kacige za određen tip glave i time spriječili eventualne sudske sporove. Zvanično, proizvođači tvrde da su kacige univerzalog oblika i da pružaju zaštitu svakom obliku glave podjednako. U kategoriji jeftinijih kaciga, nije rijetkost da proizvođači i isporučuju samo univerzalni oblik, kako bi omogućili što je moguće nižu prodajnu cijenu.

Ventilacija i vidljivost

Ranije motociklisti nisu imali problem sa ventilacijom i tokom vazduha – sve kacige su bile otvorene. Ventilacioni otvori na aktuelnoj generaciji kaciga su različitih veličina i oblika, a tok vazduha kroz unutrašnjost kacige je postao jedan od bitnih faktora udobnosti kacige. Ventilacione sposobnosti kacige su još jedan faktor koji se isključivo može provjeriti tokom vožnje, a ne u radnji. Broj otvora ili njihov dizajn ne mogu dati nikakav nagoveštaj koliko je efikasan sistem za ventilaciju.

Postoji urbana legenta koju uglavnom potenciraju grupe koje se bore protiv zakona o obaveznom nošenju kaciga, kako one umanjuju polje perifernog vida vozača. Vidljivost kacige je veoma jednostavno provjeriti prilikom iprobavanja kacige.

Unutrašnja postava i boja

Dizajner postave može koristiti različite dizajne, materijale i oblike. Kako je postava u direktnom kontaktu sa glavom motocikliste, veoma je značajno da vam ona u potpunosti odgovara. Sve postave su tokom inicijalnog kontakta veoma udobne, ali ukoliko to nije slučaj – to je siguran znak da će sa tom kacigom biti još više problema ubuduće. Veoma je značajno da ne postoje „tačke pritiska“, a pogotovo na jagodicama, sljepoočnicama i obrazima.

Preporučljivo je koristiti i potkape koje se izrađuju od svile ili pamuka. Potkapa će obezbijediti da postava ostane čista (ne upija znoj), a istovremeno povećava udobnost.

Boja ili grafičko rješenje kacige su potpuno indvidualni izbor, međutim, treba zapamtiti da je za motocikliste veoma važno da budu upadljivi u saobraćaju. Kaciga ja najviša tačka, pa je poželjno da ona bude ofarbana nekom svijetlom i upadljivom bojom. Svijetle i upadljive boje će obezbijediti da motociklista bude daleko ranije uočen. Nažalost, moderne boje za većinu vozača su crne, sive ili zelene, što je u potpunoj suprotnosti s realnom potrebom za uočljivošću.

Briga o kacigi

Nemojte farbati, lijepiti naljepnice ili crtati po kacigi, ukoliko taj model kacige nije predviđen za tako nešto. Hemijska jedinjenja u farbi ili ljepilu mogu oštetiti strukturni integritet zaštitnog sloja kacige. Ukoliko to želite da radite, obratite pažnju na materijal i ljepilo od kojih je napravljena kaciga i da li tip boje koju planirate da koristite nije štetan po kacigu.

Čuvajte je kao „oči u glavi“. Odlažite je u odgovarajuću vreću za kacige. Nemojte je udarati, grebati ili ispuštati zato što je kaciga tako projektovana da se u slučaju udarca dezintegriše kako bi maksimalno umanjila djelovanje sila na glavu i vrat. Ukoloko vam kaciga ispadne, obavezno je treba odnijeti da detaljan pregled ili je zamijeniti.

Držite je van domašaja agresivnih hemikalija. Pod ovime se podrazumijevaju brojni hemijski proizvodi namijenjeni čišćenju kuće. Čistite kacigu običnim sapunom i toplom vodom. Ukoliko se postava kacige ovlaži, ostavite je da se prirodno osuši. Mijenjajte kacige svkih dvije do pet godina u zavisnosti koliko često vozite i u kakvim uslovima vozite.

Unutrašnja postava kacige će s vremenom od znoja postati prljava i neće imati prijatan miris. Neke kacige imaju mogućnost da se jedan tanak sloj postave izvuče kako bi se lakše oprao, a ova mogućnost je veoma značajna u zemljama gdje su visoke temperature. Ukoliko želite da spriječite prljanje kacige, koristite potkape.

Isprobavanje kacige

Odredite koja veličina kacige vam odgovara. Okrenite kacigu nadolje i uhvatite je za kaiševe, a zatim je stavite na glavu. Provjerite da li kaciga lijepo naliježe na glavu (nema prostora za prst između čela i kacige, na primer).

Podesite kaiševe za pričvršćivanje kacige i pričvrstite kacigu. Kaiševi ne smiju pritiskati vrat. Kaiševi i kopčanje se najbolje isprobavaju u rukavicama, koje planirate da koristite za vožnju. Golom rukom mnogo lakše zakopčati i držati kaiševe kacige.

Drmajte glavom lijevo-desno, kaciga ne bi smjela da bude labava i da ne naliježe. Provjerite da li se pomjera prilikom testa „svlačenja“. Malo pritiska na jagotice mora da postoji ako je kaciga nova, a pritisak ne smije da bude nelagodan, tj. da se nakon 10-15 minuta ne pojavi glavobolja.

Na manje nelagodnosti se ne treba obazirati, jer će sama postava da se prilagodi obliku glave. Dobra indikacija za naleganje kacige su i obrve. Kad se „full face“ stavi na glavu i dobro osigura, uhvati se dio ispod brade i pomjera gore-dolje. Ako obrve prate pomeranje gornje ivice vizira, rastojanje između njih i ivice da bude konstantno, onda kaciga dobro naliježe. Ako planirate korištenje potkape, pri isprobavanju je koristite. Sjedite na motorcikl u položaj u kome ste kada ga vozite. Vrh kacige ne smije da smanjuje vaše vidno polje.

Pritisnite kacigu rukom odozgo i provjerite da li vam je i dalje udobno. Držite je na glavi bar pet minuta. Nakon skidanja, pokušajte da osjetite da li osjećate nelagodnost na nekom dijelu glave. Ukoliko je moguće, pogledajte se u ogledalo i pogledajte da li je kaciga ostavila crvene tragove na licu.

Zaključak

Detaljno prostudirajte sve dostupne kacige. Uporedite specifikacije, baš kao što ste to i radili pri kupovini motora. Ne kupujte kacigu samo na osnovu toga kako izgleda, ko je nosi ili kako se reklamira. Obavezno je isprobajte, a ukoliko je moguće, testirajte je na motociklu. Pažljivo vozite i da vas i motor i vrijeme dobro služe! I ne sjedajte na motor bez kacige!

POVEZANO

ISTAKNUTO

IZBOR UREDNIKA

Pratite nas

25,923FanovaLajkuj
1,112PratilacaZaprati
982PratilacaZaprati
1,123PretplatniciPretplatite se