SvijetVIJESTI

MiG-29 prvi ruski avion u hangarima NATO-a

Sovjetsko-ruski borbeni avion „MiG-29“ (NATO oznaka Fulcrum) napravljen je u SSSR-u sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Njegov prototip je osamdesetih godina prošlog vijeka ušao u operativnu upotrebu oružanih snaga SSSR-a. Međutim, „MiG-29“ iz sedamdesetih godina i „MiG-29“ današnjice ni u kom smislu se ne mogu porediti, osim što je vizuelno avion ostao isti. „MiG-29“ je pretrpio mnoge mehaničke i kompjuterske promjene. Najviše je poznat po tome što je prvi u svijetu borbenih aviona izveo supermanevre „zvono“ i „kobra“. To mu je dalo superiornost, nadmoć i prednost nad drugim avionima, ukratko rečeno, prevlast u vazdušnom prostoru. Ovo je i jedan od rijetkih borbenih aviona koji može u niskom letu postići nadzvučne brzine, piše Glas Srpske.

Takođe, „MiG-29“ je prvi sovjetski borbeni avion na kojem je izvršena fuzija senzora. Ukratko, fuzija senzora je na primjer kada neprijateljski avion leti iznad oblaka i pilot aviona „MiG-29“ iznenada otkrije metu ili dobije podatke o meti od zemaljskih senzora, odnosno sistema AWACS, a neće da otkrije svoju poziciju ili prisustvo u vazduhu i tada uključuje pasivni IC-senzor, zahvati cilj i prati ga. Međutim, meta iznenada odlazi u oblak i IC-senzor ga gubi zbog svojih karakteristika zračenja. To je trenutak kada dolazi do izražaja fuzija senzora. Kod aviona „MiG-29“ istovremeno se automatski uključuje radar i nastavlja praćenje mete, a kada meta izađe iz oblaka, ponovo se automatski izvršava primopredaja informacija sa avionom i praćenje mete će nastaviti IC-senzor. Fuzija senzora je sprega aktivnih i pasivnih avio-senzora različitih spektara zračenja, koji vrše zajedničku automatsku razmjenu informacija o meti.

„MiG-29“ je bio spreman i opremljen za vrijeme hladnog rata između SSSR-a i SAD da nakon eventualnog nuklearnog napada u potpunosti izvrši svoje borbene zadatke, jer je dio aviona bio opremljen elektronskim, a drugi dio mehaničkim upravljanjem, što je pilotu davalo veliku sigurnost, jer u nuklearnom ratu svi elektronski uređaji bi bili sprženi, tako da bi avioni sami padali sa neba bez ispaljenog metka na njih. Tu dolazi do izražaja drugi dio aviona, odnosno mehaničko rukovanje. Pilot aviona „MiG-29“ bi se u takvom trenutku prebacio na mehaničke komande i nastavio izvršavanje borbenog zadatka. U to vrijeme to je bila stroga vojna tajna SSSR-a. Nakon završetka hladnog rata i pada Berlinskog zida, kada su američki stručnjaci došli do mogućnosti da pogledaju istočnonjemačke avione „MiG-29“, bili su fascinirani, najprije samim avionom, a zatim konstruktorskim rješenjem za let i nakon nuklearnog napada, za šta oni nisu znali i na šta nisu bili pripremljeni sa svojim borbenim avionima.

„MiG-29“ ima dva motora RD-33 Tumanski, koji omogućava penjanje aviona 325 metara u sekundi. Akcioni radijus bez vanjskih rezervoara je od 700 do 750 kilometara, a maksimalni dolet iznosi 2.000 kilometara. „MiG-29“ je napravljen od aluminijuma, čelika i titanijuma i djelimično kompozita na sekundarnim dijelovima strukture, odnosno na krajevima krila kao i na nosu aviona, što takođe, imaju i najmoderniji zapadni avioni treće generacije.

Među mnogo verzija aviona „MiG-29“ kao što su „MiG-29 A“, „MiG-29B“, najjača je mornarička verzija „MiG-29K“. Ima mogućnost sklapanja krila i robusniji ojačan stajni trap, kuku za hvatanje sajle na nosaču aviona, poboljšan IC-senzor i ugrađen aktivni ometač na krajevima krila, kao što imaju i američki „F-18 Sušer Hornet“ ili „F-14 Tomcat“. To mu daje mogućnost lakog skladištenja na nosaču aviona kao što je nosač aviona Ruske mornarice Tbilisi.

„MiG-29“ je i prvi ruski avion koji je u operativnoj upotrebi NATO vazdušnih snaga. Mnoge države koristile su i koriste „MiG-29“, a među njima je i bivša SFR Jugoslavija. Avioni „Mig-29“ su 1987. godine ušli u operativnu upotrebu Ratnog vazduhoplovstva JNA. Raspadom SFR Jugoslavije, avioni „MiG-29“ su ostali u službi Ratnog vazduhoplovstva Vojske SR Jugoslavije, a sada Vojske Srbije.

Ruska parola za avione „MiG“ glasi: „Leti brže, leti dalje i najviše ponesi“. Ova parola potpuno opravdano prati te ruske borbene avione, jer je „MiG“ uvijek bio najbolji od najboljeg.

Tagovi
Back to top button
Close
Close