naslovnaPolitikaVIJESTI

Manje novca za plate, povišica za penzije

BANJALUKA – Okvirni budžet RS za 2017. godinu iznosi 3,2 milijarde maraka i za 73 miliona maraka je veći u odnosu na ovogodišnji, a među najznačajnijim promjenama je smanjenje izdvajanja za plate za pet miliona, a rast iznosa za penzionere za više od 11 miliona KM.

Vlada RS usvojila je juče prednacrt budžeta za 2017. godinu u kojem je navedeno da će budžetski prihodi iznositi 2,591 milijardu, dok je procijenjeno finansiranje 608 miliona KM. Najviše novca u budžetsku kasu sliće se od poreskih prihoda koji bi trebalo da iznose 2,360 milijardi maraka i budu veći za 80,7 miliona od ovogodišnjih. Planirano je da od indirektnih poreza bude ubrano 1,197 milijardi maraka ili 55,5 miliona više nego ove godine, a neporeski prihodi projektovani su na 221,40 miliona, što je za 21,4 miliona više u odnosu na ovu godinu. U budžetu je planirano i 2,25 miliona KM zaostalih obaveza koje duguje Rafinerija nafte kroz proces privatizacije.

Na prihodovnoj strani nisu projektovani mogući prilivi kao efekat izmjene pojedinih poreskih propisa od kojih će neki biti usvojeni do kraja ove, a neki u 2017. godini.

– Očekujem pozitivne efekte od usvajanja zakona o porezu na dobit, a potrebno je uskladiti i propise sa FBiH u pogledu Zakona o porezu na dohodak koji bi takođe trebalo da donese značajne finansijske efekte. Namjera nam je da pozitivne efekte od ova dva zakona kompenziramo sa efektima smanjenja zbirne stope doprinosa, čime bi bilo smanjeno opterećenje rada u 2017. godini – kazao je ministar finansija RS Zoran Tegeltija.

Budžetski rashodi su projektovani na 2,445 milijardi KM, što je za 14,5 miliona više u odnosu na ovu godinu.

– Za isplatu penzija predviđeno je 1,150 milijardi maraka, što je za 11,3 miliona više u odnosu na ovu godinu, dok će 717,70 miliona biti izdvojeno za lična primanja zaposlenih, što je za pet miliona manje. Smanjenje je posljedica usklađivanja sa odredbama novog Zakona o radu kojim je predviđeno da minuli rad za svaku godinu radnog staža iznosi 0,3 odsto umjesto dosadašnjih 0,5 odsto – rekao je Tegeltija.

Za otplatu duga planirano je 650,70 miliona maraka, a na unutrašnji otpada 348,2 miliona, dok je za spoljni dug planiran 290,1 milion. Subvencije su planirane u iznosu od 100,20 miliona maraka, a najviše novca biće isplaćeno za poljoprivredni sektor i „Željeznice RS“. Za grantove je predviđeno 23 miliona KM, a najviše novca otići će političkim partijama i naučnim institucijama. Doznake za socijalnu zaštiti planirane su na 237,10 miliona KM, što je za 1,6 miliona manje u odnosu na ovu godinu. Za transfere je predviđeno 136,30 miliona, što je za 2,3 miliona više u odnosu na ovu godinu.

Ukoliko sve projekcije budu ostvarene, budžetski suficit bi iznosio 145,40 miliona, od čega je 78,3 miliona KM predviđeno za kapitalnu potrošnju. Preostalih 67,10 miliona KM biće korišćeno za izmirenje obaveza, odnosno kredita.

– Biće omogućeno nesmetano funkcionisanje svih institucija, redovno servisiranje obaveza koje imamo na osnovu duga, a biće obezbijeđena i podrška realnom sektoru. Biće strogo kontrolisano zapošljavanje u javnom sektoru i zaustavljen svaki rast tekućih rashoda, a ostaje moratorijum na plate – kazao je Tegeltija.

On je naglasio da su osnovne pretpostavke za izradu budžeta oslonjene na rast bruto domaćeg proizvoda RS u idućoj godini od tri odsto, povećanju izvoza za 5,9 odsto, a uvoza 3,6 odsto. Projektovano je smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 24 odsto, a planirani rast ukupnih neto plata iznosi 0,8 odsto, a zaposlenosti 1,4 odsto.

Ekonomske mjere

Ekonomska politika zamijenjena je programom ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine čiji je prednacrt juče takođe usvojen.

Kao prioritet Vlade RS, između ostalog, označeno je efikasno upravljanje javnim finansijama, razvoj poslovnog okruženja, smanjenje neformalne ekonomije, privlačenje investicija i smanjenje siromaštva kroz obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu uključenost.

– Za svaku ovu oblast definisane su mjere koje bi trebalo da budu sprovedene – naveo je Zoran Tegeltija.

Subvencije

Poljoprivreda    60

„Željeznice RS“ 20

„Aerodrom RS“   1,9

Grantovi

Stranke u RS                        3,2

Naučne institucije               1,5

Rekonstruisanje preduzeća 1,4

Udruženja                              1,1

Sportske organizacije          1,1

 

Socijalna zaštita

Stipendije                              2,2

Odlikovanje boraca               2,9

Borački dodatak                    51

Porodične invalidnine       85,5

Lične invalidnine                70

Civilne invalidnine 6,5

Povratak u RS                       2,2

Povratak u FBiH                  1,1

Prevoz učenika            4,6

Transferi

Zavod za zapošljavanje 64,5

Lokalne zajednice 18,2

Fond zdravstva  6,9

Tagovi
Back to top button
Close
Close