Invalidima rada dva motokultivatora

ZVORNIK – Predsjednik Saveza invalida rada Zvornik Radenko Josipović uručio je danas članovima ovog Saveza dva motokultivatora koji su obezbijeđeni zahvaljujući Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.

– Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida dao je ekonomsku pomoć za nezaposlena invalidna lica koja imaju zemljište koje mogu obrađivati. Mi smo preko našeg Saveza invalida rada Republike Srpske aplicirali za tu pomoć, odobrena su nam sredstva za koja smo kupili dva motokultivatora koja smo danas uručili Mlađenu Jović iz Lokanja i Nikoli Simić iz Skočića – rekao je Josipović.

On je pojasnio da su uslovi za dobijanje motokultivatora bili da lice ima 70 posto tjelesnog oštećenja ili 40 i više posto invalidnosti, da su nezaposleni i da imaju preko 5 dunuma zemlje.

Jović i Simić su istakli da su im motokultivatori od velikog značaja i da će im pomoći u cjelokupnom životu.

Ukupna vrijednost motokultivatora je 5.410 KM, od čega su Jović i Simić učestvovali sa po 205 KM.

Back to top button