Zakonski omogućiti bolji rad pozorišta

BANJALUKA – Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je cilj novog zakona o pozorišnoj djelatnosti poboljšanje i unapređenje postojećeg normativnog okvira za osavremenjavanje rada pozorišta i napredak u stručnom smislu, kao i zaštita pozorišta i pozorišne djelatnosti u institucionalnom smislu.

On je naglasio da je ovo zajednički i osnovni zaključak sa svih održanih javnih rasprava o Nacrtu zakona o pozorišnoj djelatnosti, na kojima je, kako je rekao, posebno je pozdravljeno nastojanje da se novim zakonom omogući decentralizacija pozorišne djelatnosti.

„U sprovedenoj javnoj raspravi date su i neke veoma korisne i konstruktivne primjedbe koje su usvojene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona o pozorišnoj djelatnosti, čineći ga značajno kvalitetnijim. Tek nekolicina neosnovanih primjedbi i sugestije nije usvojena“, rekao je Malešević.

On je dodao da su tokom i nakon javne rasprave usvojene primjedbe koje su se odnosile na registar pozorišta i pozorišnih grupa, na podjelu pozorišta prema vrstama i načinu organizacije u smislu da pozorište može biti organizovano, kao: narodno pozorište, gradsko pozorište, pozorište za djecu, lutkarsko pozorište i producentsko/projektno pozorište, te primjedbe koje su se odnosile na programsku koncepciju i repertoar u pozorištu.

Prema njegovim riječima, usvojene su i primjedbe koje su se odnosile na poslove koje obavlja direktor pozorišta, odnosno umjetnički direktor, kao i one koje se odnose na posebne uslove koje je dužan ispuniti kandidat za umjetničkog direktora.

„U toku javne rasprave date su neke veoma korisne i konstruktivne primjedbe na članove koji definišu poslove upravnog odbora pozorišta, koje su, dakako, usvojene“, istakao je Malešević.

On je naglasio da su one odredbe koje se odnose na proceduru i način zasnivanja radnog odnosa sa pozorišnim umjetnicima, u najvećoj mjeri usklađene sa važećim Zakonom o radu Republike Srpske kojim je propisano da radnik može zaključiti ugovor o radu sa punim radnim vremenom samo sa jednim poslodavcem, te da takav radnik ne može, bez saglasnosti poslodavca, da za svoj ili tuđi račun ugovara ili obavlja poslove iz djelatnosti koje obavlja poslodavac.

Malešević napominje i da su radnu grupu za izradu novog Zakona o pozorišnoj djelatnosti činili predstavnici Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, pozorišta čiji je osnivač Vlada Republike Srpske, pozorišta čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, centara za kulturu, umjetnički stvaraoci, predstavnici udruženja građana koja se bave pozorišnom djelatnošću iz različitih sredina Republike Srpske, kao i predstavnik sindikata koji zastupa interese zaposlenih u kulturi, te predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Malešević je zamolio sve pozorišne radnike, pogotovo one koji su i sami učestovali u kreiranju teksta novog zakona o pozorišnoj djelatnosti, da ostanu dosljedni onome što je u interesu unapređenja djelatnosti kojom se bave.

„U donošenju ovog zakona to nam je bio zajednički cilj, i sami su učestovali u planiranju najboljih zakonskih rješenja u interesu svih. Nema potrebe da se zarad drugih i drugačijih interesa ovim važnim zakonom manipuliše prije nego što njegov prijedlog dospije na razmatranje u Narodnu skupštinu“ naglasio je Malešević.

Vlada Republike Srpske je, na sjednici održanoj 23. juna ove godine, usvojila Prijedlog zakona o pozorišnoj djelatnosti, koji je potom upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prethodno, a nakon što je Narodna skupština Republike Srpske razmotrila Nacrt zakona o pozorišnoj djelatnosti, u februaru ove godine, isti je upućen na javnu raspravu s obzirom na to da se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

Tokom marta mjeseca o ovom nacrtu zakona održane su javne rasprave u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju.

Učešće u javnim raspravama uzele su zainteresovane ustanove, organi i organizacije koje se bave pozorišnom djelatnošću direktno preko svojih predstavnika, ili posredno preko predstavnika pojedinih društava i udruženja.

Back to top button