RAK o smanjenju cijena mobilne telefonije

SARAJEVO – Regulatorna agencija za komunikacije /RAK/ BiH objaviće sutra u Sarajevu odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacionih usluga, saopšteno je iz RAK-a.

Slijedom zaključaka Parlamentarne skupština BiH, te provedenih analiza tržišta, RAK je preduzeo aktivnosti i donio mjere koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji.

Primjena zakonskih mjera u smislu kontrole cijena i uslova korištenja usluga za krajnje korisnike predstavlja otklanjanje prepreka za dalje jačanje konkurencije na tržištu, te obezbjeđuje da svi telekom operateri rade na način da krajnji korisnici imaju pristup uuslugama čije cijene ne prelaze one koje se primjenjuju u zemljama u okruženju.

Konferencija za novinare zakazana je za 11.00 časova u prostorijama Agencije.

SRNA

Back to top button