VIJESTIZvornik

Novinari regije Birač razgovarali o zaštiti i pravima djeteta

U Zvorniku je juče upriličeno druženje sa novinarime regije Birač i razgovor o zaštiti i promociji prava djeteta u ovoj regiji.

Organizator događaja je UNICEF, a aktivnost se organizuje u sklopu Projekta razvoja i saradnje regije Birač koji se sprovodi uz podršku Vlade Kraljevine Holandije, a realizuju ga agencije Ujedinjenih nacija UNDP, UNHCR i UNICEF.

Nela Kačmarčik, službenica za komunikaciju u UNICEF-u, rekla je da je današnji događaj dio aktivnosti na razvoju i jačanju kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o djeci i o pitanjima koja se tiču djece.

– Ovo je jedna u nizu radionica gdje otvaramo ppostor za diskusiju i dajemo priliku lokalnim noviranima da prezentuju svoje radove, gdje možemo da komentarišemo na koji način su obrađene različite teme koje govore o djeci i o pitanjima koja se tiču života djece i porodica sa djecom – istakla je Kačmarčikova.

Jasmina Babić, koordinatorka projekta Razvoj i saradnja u regiji Birač-komponenta jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije, istakla je da projekat ima za cilj da doprinese integrisanom razvoju regije Birač.

Ona je podsjetila da su u okviru projekta formirane opštinske komisije za socijalnu zaštiti i inkluziju koje imaju pravo odlučivanja i donošenja odluka na području opština vezano za socijalnu zaštitu i inkluziju.

– Željeli smo da ojačamo lokalna partnerstva i uvežemo sve relevantne sektore koji mogu doprineti kvalitenijem integrisanom razvoju, dakle ne samo socijalni i zdravstveni sektor, nego i obrazovni, medije, policiju, nevladin sektor, sve one aktere koji mogu pomoći i doprineti socijalnoj inkluziji. Samim tim, nakon formiranja komisija pristupili smo jačanju njihovih kapaciteta i današnja aktivnost usmjerena je na jačanje kapaciteta predstavnika medija – napomenula je Babićeva.

Ona je saopštila i da su u okviru projekta kupljena terenska vozila za pet centara za socijalni rad u Zvorniku, Milićima, Bratuncu, Vlasenici i Srebrenici za šta je izdvojeno ukupno oko 110.000 KM.

– Socijalna zaštita i inkluzija i jačanje tog sektora ne bi bili mogući bez prisustva na terenu, odnosno bez uključivanja onih najviše marginalizovanih grupa koje se nekako nalaze uvijek van gradskih sredina, u udaljenim ruralnim dijelovima opština. Željeli smo da te usluge što više približimo građanima i u saradnji sa centrima za socijalni rad razvili smo projekat „Pomoć i njega u kući“ sa ciljem da se pomogne stanovnicima koji su sami, bez porodičnog staranja, u ruralnim sredinama. Da bi im omogućili to prisustvo na terenu obezjeđeno je pet terenskih automobila, u pitanju su „Dačije daster“ za pet centara, što će im omogućiti prisustvo kod stanovnika kojima je to najpotrebnije. U okviru ovog projekat biće obučeno i 10 geranto domaćica tako da će stručno osoblje biti u prilici da pomogne tim ljudima, a sa druge strane biče obuhvačena i usluga rane detekcije i interevencije kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju – rekla je Babićeva.

Tagovi
Back to top button
Close
Close