Najveća glavobolja od računa za komunalije

BANJALUKA – Zaštita prava potrošača u Srpskoj je proteklih godina značajno poboljšana, ali je još daleko ispod željenog nivoa.

U organizacijama i udruženjima, koja predstavljaju potrošače i brinu o zaštiti njihovih interesa, povodom 15. marta, Svjetskog dana potrošača, kažu da im se stanovnici često obraćaju sa žalbama, a da se one najčešće odnose na komunalne usluge.

– U odnosu na period otprije deset godina napravljen je veliki iskorak u poboljšanju zaštite potrošača. Potrošači su zahvaljujući donošenju Zakona o zaštiti potrošača RS znatno više informisani o tome kako da se zaštite prilikom kupovine određene robe ili korišćenja usluga – rekao je sekretar Pokreta potrošača RS Dragovan Petrović.

Dodaje da je Pokret potrošača RS prošle godine primio nekoliko stotina žalbi potrošača, koje su se odnosile uglavnom na komunalne usluge ili reklamacije na robu.

– Najveći problem potrošači imaju sa računima za komunalne usluge. Što se tiče robe, došli smo u situaciju da ni poznati proizvođač više nije garancija kvaliteta – kazao je Petrović.

Republička tržišna inspekcija izvršila je prošle godine više od 6.340 kontrola među kojima su u 660 slučajeva postupali na osnovu prijava potrošača uglavnom u vezi sa isticanjem cijena, izdavanjem računa ili isticanjem radnog vremena.

– Na osnovu žalbi kupaca zbog neprihvatanja reklamacije na tehničke proizvode, obuću, odjeću, komunalne usluge i slično tržišna inspekcija je lani sprovela 99 kontrola. U 65 slučajeva reklamacije su bile opravdane – rekli su u Inspektoratu RS i apelovali na potrošače da se upoznaju sa svojim pravima, jer je edukovan potrošač najbolje zaštićen.

Predsjednik Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić ističe da je napravljeno mnogo na zaštiti potrošača, ali ne i dovoljno. Na njihovu adresu godišnje stiže najmanje 1.000 zahtjeva za pomoć potrošačima iz cijele BiH.

– Najveći problem jeste mogućnost sankcionisanja. Mnogo je sporova sa komunalnim preduzećima završilo na sudu i znatno više ih je riješeno u korist preduzeća nego u korist potrošača. Rješenja u korist potrošača su vrlo rijetka, a u posljednje vrijeme najviše presuda doneseno je u korist korisnika kredita u „švajcarcima“ – istakla je Bulićeva.

Pomoćnik ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH Ljubica Čović rekla je juče poslije sjednice Savjeta za zaštitu potrošača da prava potrošača bivaju kršena svakodnevno i da dobijaju veliki broj žalbi.

– Najveći broj žalbi se odnosi na kršenje prava potrošača u domenu ekonomskih usluga od opšteg interesa poput isporuke električne i toplotne energije, gasa i vode, te telekomunikacionih usluga i javnog transporta – istakla je Čovićeva.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je da glas potrošača treba da bude snažniji.

Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS danas će u tržnom centru „Tropik“ u Banjaluci dijeliti tekst Zakona o zaštiti prava potrošača.

Prava potrošača

  • Dostupnost najnužnije robe i usluga
  • Zaštita od robe i usluga opasnih po život
  • Obaviještenost
  • Mogućnost izbora između više robe
  • Učešće u donošenju zakonskih okvira
  • Pravna zaštita
  • Edukacija
  • Život i rad u sredini koja nije štetna po zdravlje

Zakon o zaštiti potrošača RS

– Potrošač ima pravo da podnese reklamaciju u pisanom obliku. Trgovac je dužan da na reklamaciju odgovori u roku od osam dana od dana njenog prijema

– U slučaju nedostatka na proizvodu trgovac je na zahtjev i na osnovu izbora potrošača dužan da ukloni nedostatak o svom trošku, zamijeni proizvod istovjetnim proizvodom ili vrati novac

Back to top button