Blaži uslovi za legalizaciju objekata

BANJALUKA – Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS od 1. januara ove godine odvija se po novim propisima i simboličnim cijenama od 100 do 2.000 KM, a za sve vlasnike produžen je rok do kraja godine da dođu do papira.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS ističu da je izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju legalizacija predstavljena kao opšti interes za Srpsku. Naglasili su da, prema posljednjim podacima, u RS ima oko 80.000 bespravno sagrađenih objekata, a da je za samo 20 odsto podnesen zahtjev za legalizaciju.

U ministarstvu napominju da porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, te lica koja imaju status najtežih civilnih invalida i slijepe osobe ne plaćaju naknadu za legalizaciju.

– Za sve ostale naknada za završene objekte do 100 kvadrata iznosi 100 KM, od 100 do 200 kvadrata 500 KM, od 200 do 300 kvadrata 1.000 maraka, dok je za objekte površine od 300 do 400 kvadrata naknada 2.000 maraka – kažu u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i dodaju da je legalizacija gotovo besplatna, pa vlasnici bespravno izgrađenih objekata više nemaju argumenata za nepodnošenje zahtjeva jer ovo je ponuda koja se ne odbija.

Bespravni graditelji koji do 31. decembra ove godine ne podnesu zahtjev za legalizaciju neće imati pravnu zaštitu, a sudbina njihovih objekta će zavisti od inspekcije.

U opštini Gradiška kažu da su od početka godine primili 68 zahtjeva za legalizaciju, dok bez valjane dokumentacije u ovoj lokalnoj zajednici ima oko 5.000 objekata, uglavnom u novim naseljima. Načelnik opštinskog Odjeljenja za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove Slobodan Vidović kaže da je od 2013. godine primljeno 406 zahtjeva za legalizaciju.

Vlasnik agencije za nekretnine „Senzor“ iz Banjaluke Manojlo Popović ističe da svakodnevno primi oko 15 stranaka koje zanima procedura za legalizaciju.

– U posljednjih pola godine interesovanje građana je povećano. Svima ponavljam da zahtjeve za legalizaciju podnose u opštini, a da im od dokumenata treba posjedovni list, zemljišno-knjižni izvadak, kopija katastarskog plana i izvod iz regulacionog plana – priča Popović i dodaje da u RS vlada opšti haos u svim gradovima i opštinama jer se nakon rata gradilo gdje je ko stigao.

Popović je precizirao da je nelegalan objekat poput djeteta bez rodnog lista, te savjetuje građanima da prije kupovine placa ili nekretnine obavezno pogledaju regulacioni plan i utvrde šta je predviđeno na lokaciji koju kupuju kako bi izbjegli kasnije probleme.

Objekti koji ne mogu biti legalizovani

Novim propisima je predviđeno da neće moći biti legalizovani objekti koji su izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje. U tu grupu su ubrojana klizišta, močvarno i zemljište izloženo poplavama i drugim elementarnim nepogodama, te objekti izgrađeni u koritima rijeka.

– Ne mogu se legalizovati ni objekti čija je gradnja započela nakon stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i građenju od juna 2013. godine – kažu u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Dokumenta potrebna za podnošenje zahtjeva za legalizaciju

  • posjedovni list
  • zemljišno-knjižni izvadak
  • kopija katastarskog plana
  • izvod iz regulacionog plana

Fiksna naknada za legalizaciju

  • 100 KM – do 100 kvadrata
  • 500 KM – od 100 do 200 kvadrata
  • 1.000 KM – od 200 do 300 kvadrata
  • 2.000 KM – od 300 do 400 kvadrata

Back to top button