izbor urednikanaslovnaVIJESTIZvornik

Donesena Odluka o izradi revizije urbanističkog plana „Zvornik 2020“

ZVORNIK – Lokalna Skupština usvojila je na jučerašnjoj 29. redovnoj sjednici Odluku o pristupanju izradi revizije urbanističkog plana „Zvornik 2020“.

Plan obuhvata područje šireg urbanog područja grada Zvornik površine 2.610 hektara, a odnosiće se na period 2016 – 2032. godina.

V.d načelnika odjeljenja za prostorno uređenje Boško Kojić rekao je da se revizija Plana vrši radi njegovog usaglašavanja sa Prostornim planom opštine Zvornik, kao planom višeg reda, te sagledavanja i ispravke eventualnih odstupanja, a sa ciljem prilagođavanja potrebama, pravnom i ekonomsko-socijalnom sistemu grada.

– Nakon odabira nosioca izrade Plana i izrade nacrta ovog dokumenta, on će se naći pred odbornicima. Po usvajanju biće na javnom uvidu mjesec dana, a biće organizovana i javna rasprava, nakon čega će u formi Prijedloga biti dat na usvajanje. Rok za izradu revizije Plana je godina dana od izbora nosioca izrade – napomenuo je Kojić.

Prosječna građevinska cijena kvadratnog metra u 2015. godini 570 KM

Prosječna konačna građevinska cijena metra kvadratnog korisne stambene površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornik u 2015. godini iznosila je 570 KM.

Skupština grada Zvornik Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene u 2015. godini usvojila je na današnjem 29. redovnom zasijedanju.

V.d. načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Branko Jašić rekao je da ova cijena predstavlja prosječnu cijenu dobijenu iz predračuna glavnih projekata za izdate građevinske dozvole na području grada u prošloj godini, a služiće kao osnov za obračunavanje rente.

Prosječna konačna građevinska cijena metra kvadratnog korisne stambene površine stambenog i poslovnog prostora na području grada u 2014. godini iznosila je 650 KM, a 2013. godine 580 KM.

Tagovi
Back to top button
Close
Close