izbor urednikanaslovnaPolitikaVIJESTI

Stevanović: Cilj zakona o radu je da zaštiti dobre radnike i poslodavce

ZVORNIK – Potpredjsednik Demokratskog narodnog saveza /DNS/ Spomenka Stevanović smatra da je cilj novog Zakona o radu da zaštiti dobre i odgovorne radnike, s jedne, i interese dobrih poslodavaca, s druge strane.

„Stav DNS-a je da je Zakon o radu potreban Republici Srpskoj, jer izmjene i dopune nisu moguće iz razloga što je objavljen prečišćeni tekst ovog zakona zbog čega poslovnički nije moguće ići u zizmjene i dopune“, rekla je Stevanovićeva na konferenciji za novinare u Zvorniku.

Ona je istakla da je Republika Srpska još u fazi tranzicije prelaska iz jednog u drugi sistem, zbog čega tržišna privreda zahtjeva prilagođavanje određenih zakona pa i radnog zakonodavstva.

Stevanovićeva je podsjetila da su zakoni o radu usvojeni u zemljama u okruženju – u Srbiji i Hrvatskoj, kao i u Federaciji BiH, pa i Rrepublike Srpska mora ići u tom pravcu.

„Ne ulazeći u pojedinosti, smatram da u mnogim stvarima novi Zakon o radu ide u pravcu bolje zaštite postojećih prava radnika, kao i u interesu poslodavaca u smislu rasterećenja poslovanja“, rekla je Stevanovićeva.

Ona je dodala da je ovim zakonom predviđena obaveza prijavljivanja radnika odmah po stupanju na posao, kao i obaveza da polodavac po isplati plate radnicima dostavi pismeni obračun koji ima snagu izvršne isprave.

„Poslodavcima su date mogućnosti da, u slučejevima kada dođe do smanjenja obima posla iz objektivnih, tehničko-tehnoloških ili ekonosmko-finansijskih razloga, uputi određen broj radnika na čekanje uz obavezu da ti radnici iamju pravo na 50 odsto od plate u cilju očuvanja radnih mjesta“, rekla je ona i naglasila da je dato pravo poslodavcu da radnike može o svom trošku da uputi na zdravstveni pregled, jer do sada ima dosta primjera u praksi da određen broj radnika radi, ali radeći više vremena prvodi na bolovanju nego na poslu.

Ocijenivši Zakon dosta dobrim, Stevanovićeva je rekla da to ne znači da DNS i koalicioni partneri neće ići sa određenim amandmanima u pravcu poboljšanja postojećeg teksta zakona.

Ona je ocijenila da Savez sindikata Republike Srpske u prethodnom periodu, koji traje četiti-pet godina, nije želio da učestvuje ni u kakvim pregovorima i razgovorima oko stvari u Zakonu sa kojima su nezadovoljni.

„Savez Sindikata Republike Srpske proizveo je situaciju u kojoj najavljuje proteste, a mislim da je isti taj Svaez sindikata svojim aktivnostima u prethodnom periodu dezinformisao i dezavuisao veliki broj randika i javnost izjavama da u novom zakonu o radu neće biti toplog obroka, prevoza radnika i slično“, rekla je Stevanovićeva i dodala da upravo zbog toga mnogi i ne znaju šta piše u Zakonu, a protiv su njegovog usvajanja.

Govoreći o Savezu za promjene koji je u vlasti u zajendičkim institucijama u BiH, a opozicija u Republici Srpskoj, Stevanovićeva je rekla da je Savez za promjene u Sarajevu potpisao Reformsku agendu koja obevezuje na donošenje zakona o radu pa će se vidjeti na Narodnoj skupštini Republike Srpske koloko su u popoziciji političari a koliko politikanti.

Prema njenim riječima, želim posebno da naglasim da ni jedan zakon ne možemo cijeniti po onome šta pišeu njemu, to tek možemo vidjeti koliko je dobar ili loš određeni zakon kada se bude primjenjivao u praksi.

„Moramo svi da se potrudimo da Zakon o radu nađe dobru primjenu u praksi, ali da se prati njegova primjena na terenu“, rekla je ona i dodala da nije isključeno da se vrlo brzo ide na izmjene i dopune određenih članova zakona za koje se bude smatralo da nisu adekvatni u pravcu ostvarivanja zaštite prava radnika i poslodavaca koji rade u skladu sa zakonom, a žestoko kazniti poslodavce koji krše prava radnika.

Tagovi
Back to top button
Close
Close