Ekonomijaizbor urednikaVIJESTI

„Alumina“ redovno plaća poreze i doprinose

U skladu sa filozofijom poslovanja, kompanija „Alumina“ njeguje principe dobre poslovne etike, što podrazumijeva odgovorno poslovanje, odnosno plaćanje obaveza kako prema zaposlenim radnicima, tako i prema dobavljačima i državi.

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije Vladimir Krstić kaže da je od stupanja na dužnost novog menadžmenta, u aprilu 2013. godine, jedan od osnovnih principa i imperativa u daljem poslovanju, bio izmirivanje obaveza koje kompanija ima.

„Od maja 2013. godine do sada, sve zaostale i tekuće obaveze prema radnicima, uključujući plate i regrese, su namirivane u ugovorenom i zakonskom roku“, ističe Krstić.

Na sva lična primanja zaposlenih u proteklom periodu „Alumina“ je, prema Poreskoj upravi Republike Srpske, prijavila i platila sve dospjele obaveze.

“U periodu od 2013. do početka oktobra ove godine, „Alumina“ je platila više od 23,5 miliona KM poreza i doprinosa poštujući dospjele rokove“, navodi Krstić, dodajući da se oko 1,3 miliona maraka odnosi na obaveze preuzete po programu reprograma.

Vladimir Krstić direktor Sektora za ekonomiku i finansije u kompaniji Alumina
Vladimir Krstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije u kompaniji „Alumina“

 

Kad je riječ o obavezama prema bankama, Krstić kaže da se servisiraju u ugovorenim anuitetima, a shodno prilivima, prati se i dinamika plaćanja tekućih obaveza dobavljačima.

Što se tiče obaveza nastalih prije uvođenja stečaja u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“, Krstić objašnjava da su sačinjeni adekvatni reprogrami i plaćanja se odvijaju u skladu sa dogovorenim rokovima.

„Sa dobavljačima, odnosno poslovnim partnerima, kompanija gaji korektan poslovni odnos i povjerenje što se ogleda kroz poštovanje naših dogovora”, ističe Krstić.

-Rezultat takve saradnje je i činjenica da kod sve većeg broja dobavljača, naročito materijalno značajnih za proces rada fabrike, „Alumina“ dobija mogućnost određenog limita po zaduženju i produženja roka plaćanja, – objašnjava Krstić.

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije podsjeća da je „Alumina“ dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora koji je kontrolisao finansijske izvještaje ovog privrednog društva u 2014. godini.

“Ovakvo mišljenje ovlašćenih revizora mnogo nam znači za kredibiltet kompanije i povjerenje kod poslovnih partnera, kupaca i dobavljača, banaka i državnih organa“, navodi Krstić.

Tagovi
Back to top button
Close
Close