Seminar u okviru projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost“

ZVORNIK – Predstavnici Opštine Zvornik učesnici su seminara na temu: „Nastupanje u medijima i slanje poruka putem medija“ koji se od 9. do 11. septembra održava na Jahorini.

Seminar je organizovalo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost“ sa ciljem medijskog pozicioniranja energetske efikasnosti kao dobrobiti za sve građane.

Stručni predavači na seminaru prezentuju učesnicima nove tehnike iz oblasti komunikacije sa medijima i konkretne mehanizme za unapređenje prisustva energetske efikasnosti u medijima BiH, kako bi na taj način promovisali koristi koje mjere energetske efikasnosti mogu imati na sve građane.

Pored predstavnika Opštine Zvornik, na ovom skupu učestvuju i predstavnici drugih opština, institucija i organizacija iz BiH koje se bave energetskom efikasnošću.

Back to top button