PolitikaVIJESTI

Efikasnija zaštita od nasilja u porodici

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Osnovni razlog za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici nalazi se u potrebi da se ovaj zakonski akt uskladi sa odredbama novog Zakona o prekršajima, odnosno da se usklade prekršajne sankcije propisane ovim zakonima, kao i postupanje ovlašćenih organa za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je na današnjoj sjednici Vlada utvrdila amandman na Prijedlog zakona o porezu na dohodak.

„Imajući na umu da je predloženim zakonom prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva, koji je sada oporeziv, oslobođen oporezivanja, to je moralo biti normirano i u odredbama kojima se uređuju oslobađanja, pa se ovim amandmanom vrši korekcija“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je prihod od dividende prihod od udjela u kapitalu akcionarskog društva, dok se kod ostalih formi privrednih društava ovaj prihod naziva prihodom od udjela u dobiti, pa je u tom smislu i predložen ovaj amandman.

Donesena Uredba o korištenju putnog zemljišta

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o visini naknade za korišćenje putnog zemljišta kojom se utvrđuje njuhova visina i način plaćanja za korišćenje putnog zemljišta auto-puteva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva na osnovu zakupa.

Vlada Srpske je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o dopuni Uredbe o službenoj uniformi, legitimaciji i znački komunalne policije i oznaci komunalne policije na službenim vozilima.

„Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se Uredba uskladi sa Zakonom o osnivanju opštine Stanari kojim se uređuje osnivanje, područje, nadležnosti, organi, izbor organa i finansiranje Opštine. Budući da je ovim zakonom osnovana nova opština u Republici Srpskoj, bilo je neophodno da se pristupi dopuni člana 23. Uredbe na način da se Opštini Stanari utvrde prve dvije cifre koje označavaju jedinicu lokalne samouoprave u broju legitimacije i značke komunalne policije ove opštine“, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

U saopštenju se dodaje da je Vlada danas donijela i Uredbu o dopuni Uredbe o načinu korišćenja podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga da bi se do uspostavljanja komunikacione veze, korišćenje podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga omogućilo na drugi bezbjedan način sa stanovišta zaštite ličnih podataka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu Fondacije Inovacioni centar Banjaluka, čiji rezultati rada potvrđuju da je bilateralni projekat sa Vladom Kraljevine Norveške uspješno sproveden i da su njegovi rezultati povoljno uticali na razvoj preduzetničke klime, uspostavljanje novih preduzeća i novo zapošljavanje.

U informaciji se navodi da je Vlada Kraljevine Norveške obezbijedila sredstva u iznosu od 248.000,00 KM za jednogodišnji program „start ap“ koji će Fondacija realizovati u dva ciklusa, u ovoj i narednoj godini, a program je namijenjen mladim ljudima sa poslovnim idejema koje imaju potencijal za komercijalizaciju, a u okviru projekta planirani su i podsticaji za najbolje ideje u iznosu od 60.000 KM.

Nastavak 30. redovne sjednice Vlade Republike Srpske zakazan za ponedjeljak, 20. jul.

(SRNA)

Tagovi
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button
Close
Close