VIJESTIZvornik

Sprečavanje nasilja i poboljšanje položaja žena

ZVORNIK – Komisija za ravnopravnost polova opštine Zvornik bila je danas domaćin okruglom stolu na temu „Međuprofesionalna saradnja i intervencije institucionalnih i vaninstitucionalnih subjekata u slučajevima nasilja u porodici“ koji su organizovala udruženja „Žena Trnova“ iz Istočnog Sarajeva i „Žene Ženama“ iz Sarajeva.

Na sastanku su učešće uzeli predstavnici zvorničkih škola, Osnovnog suda, SJB-a, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, nevladinih organizacija, kao i Lazar Prodanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Goran Obradović, odbornik u SO Zvornik.

Predsjednik opštinske Komisije za ravnopravnost polova Dušica Savić podsjetila je da je opština u saradnji sa OEBS-om prije pet godina sačinila Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja.

– Mi smo jedna od prvih opština u Republici Srpskoj koja je donijela ovakav Protokol. Potpisnici su, pored Opštine bili i SJB Zvornik, Centar za socijalni rad, Osnovni sud, Okružno tužilaštvo Bijeljina, Dom zdravlja, sve zvorničke škole i dvije nevladine organizacije. Bazirajući se na tom Protokolu danas smo za ovaj okrugli sto pozvali predstavnike svih potpisnica i čuli iskustva iz njihovog rada, a u vezi sa temom nasilje u porodici i razgovarali u kom pravcu bi trebalo djelovati. Izražavam zadovoljsvo što je Komisija bila domaćin, a moram napomenuti da je tema prethodnog okruglog stola koji smo sa ovom organizacijom imali bila poboljšanje položaja žena u ruralnim zajednicama na području opštine. Danas smo razgovarali o problemu nasilja u porodici i uskoro ćemo organizovati sastanak sa svim potpisnicima Protokola i razgovaraćemo na koji način možemo poboljšati postupanje svih potpisnika kada je ovaj problem u pitanju. Lično mislim da je vrlo važno, kada govorimo o nasilju u porodici, kao i o položaju žena u ruralnim mjesnim zajednicama, organizovati projekte na njihovom ekonomskom osnaživanju, jer je ekonomska zavisnost žene jedno od obilježja koje obavezno ide uz nasilje u porodici i to je jedan od najvažnijih ciljeva koji želimo provesti na području naše opštine. Želimo učiniti sve što je moguće kako bi stanje u našoj lokalnoj zajednici kada je u pitanju položaj žena, ali i muškaraca, poboljšali- rekla je Savićeva.

Prodanović je ocijenio da je izuzetno važno da se na nivou lokalne zajednice otvara problem i razgovara o prevenciji nasilja nad ženama, ali i svakog drugog vida nasilja i ekstremizma.

– Izuzetno je važno da su tu uključeni predstavnici obrazovnih institucija, pravosudnih institucija, policijskih struktura, zdravstva, nevladinog sektora. Kroz to šaljemo jasu poruku da smo spremni raditi na implementaciji Protokola koji je opština još prije pet godina potpisala sa svim relevantim subjektima. Ključna je prevencija i u tom pogledu treba se više fokusirati na obrazovne ustanove, uz istovremenu uključenost i nevladinog sektora i vjerskih zajednica – smatra Prodanović.

Cilj današnjeg okruglog stola bio je da donosioci odluka na različitim nivoima razmijene iskustva po pitanju diskriminacije žena u društvu, a posebno u vezi porodičnog nasilja koje je, kako je ocijenila Milena Regoje, koordinator projekta ispred „Žene Trnova“, rak rana ovog društva.

– Sastanak je bio jako konstruktivan, učesnici zaista žele da se ukljućuju i poboljšaju usluge koje već pružaju svojim korisnicima. Takođe, donosioci odluka žele da se pomogne uopšte porodici, a posebno ženama i djeci koji trpe nasilje – rekla je Regoje.

Danas je zaključeno i da je jako bitno raditi na prevenciji nasilja, na edukacijama i nenasilnoj komunikaciji, kako za žene, tako i za muškarce i za djecu.

Tagovi
Back to top button
Close
Close