izbor urednikanaslovnaPolitikaVIJESTI

Ruski Nacrt rezolucije o BiH: Osuda svih zločina u bivšoj Jugoslaviji

U Nacrtu rezolucije o BiH koji je Rusija podnijela Savjetu bezbjednosti UN izražava se žaljenje zbog veoma ozbiljnih zločina koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad licima različitog etničkog i vjerskog porijekla, kao i podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu.

U Nacrtu ruske rezolucije izražava se saučešće žrtvama na svim stranama sukoba u bivšoj Jugoslaviji, kao i njihovim porodicama i pozivaju države članice Savjeta bezbjednosti da nastave da pružaju dugoročnu podršku preživjelima, kao što je i predviđeno.

Naglašava se odgovornost država da poštuju relevantne obaveze po međunarodnom pravu kako bi se okončala nekažnjivost i krivično procesuirali odgovorni za veoma ozbiljne zločine koji se tiču međunarodne zajednice u cjelini.

U Nacrtu rezolucije, koju je ruska delegacija u UN podijelila svim članicama Savjeta bezbjednosti, u koji je agencija „Sputnjik“ imala uvid, podsjeća se na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde koje se odnose na zločine počinjene od različitih strana u sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije.

U Nacrtu se podsjeća na odgovornost država za okončanje nekažnjivosti i krivično gonjenje odgovornih za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne i druge zločine.

U dokumentu ruske delegacije najoštrije se osuđuju veoma ozbiljni zločini koji se tiču međunarodne zajednice u cjelini, a koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i vjerske pripadnosti.

Ruska delegacija u Nacrtu rezolucije pozdravlja rad Međunarodne komisije za nestala lica i Instituta za nestala lica BiH, koji locira i identifikuje ostatke žrtava u BiH, a koji je dao značajan doprinos izvođenju počinilaca pred lice pravde.

U dokumentu se ponovo potvrđuje podrška Mirovnom sporazumu, kao i Parisko-dejtonskom sporazumu o stvaranju Federacije BiH od 10. novembra 1995. godine i apeluje na strane da se striktno pridržavaju obaveza prema ovim sporazumima.

Ponovo se naglašava da primarna odgovornost za dalje uspješno provođenje Mirovnog sporazuma leži na vlastima u samoj BiH.

U Nacrtu rezolucije apeluje se na Bošnjake, Hrvate i Srbe i na sve građane BiH iz oba entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH, da unapređuju mir, pravdu, toleranciju i pomirenje, na osnovu Mirovnog sporazuma.

U Nacrtu se ponovo potvrđuje predanost očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja na teritoriji bivše Jugoslavije u okviru njihovih međunarodno priznatih granica.

Naglašava se predanost podršci provođenju Opšteg okvira sporazuma za mir u BiH i aneksima uz njega, kao i relevantne odluke Savjeta za provođenje mira /PIK/.

U Nacrtu rezolucije naglašava se uloga Mirovnog sporazuma u postkonfliktnom pomirenju u BiH, kao i u širem regionu.

U dokumentu se skreće pažnja svih država na mehanizme pravde i pomirenja u punom obimu, uključujući nacionalne, međunarodne i „mješovite“ krivične sudove i tribunale i komisije za istinu i pomirenje, te napominje da takvi mehanizmi mogu da unaprijede ne samo individualnu odgovornost za ozbiljne zločine, već i mir, istinu, pomirenje i prava žrtava.

U Nacrtu rezolucije ponovo se potvrđuju relevantne odredbe Završnog dokumenta Svjetskog samita 2005. koji se odnosi na zaštitu civila u oružanom sukobu, uključujući paragrafe 138 i 139 o odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti.

(SRNA)

Tagovi
Back to top button
Close
Close